مطالبه نفقه

مطالبه نفقه گذشته

وکیل آنلاین مطالبه نفقه گذشته


برای مطالبه نفقه زن می بایست از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته و جاری خود را نماید . برای مشاوره در خصوص مطالبه نفقه زوجه می توانید همین حالا وارد سایت شده و با وکلای آنلاین وکیل دان مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

زوجه می تواند تا زمانی که حکم تمکین صادر نشده است تقاضای مطالبه نفقه ایام گذشته و جاری را نماید . به همین منظور پرونده ای در شورای حل اختلاف تشکیل و موضوع را به کارشناس خانواده جهت تعیین نفقه ارجاع می دهد و پس از تعیین نفقه حکم بر مطالبه نفقه صادر می گردد.

baner 1 - مطالبه نفقه
وکیل تلفنی مطالبه نفقه

مشاوره با وکیل مطالبه نفقه

برای اینکه دادخواست نفقه به طرفیت همسر خود بدهید می توانید از وکلای سایت وکیل دان برای مشاوره و طرح دادخواست مطالبه نفقه کمک و یاری بگیرید . نفقه زن عبارت است از کلیه نیازهای روزمره زن شامل خوراک و پوشاک و لباس و غیره . ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه گفته است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین نفقه شامل موارد فوق می باشد .

وکیل آنلاین مطالبه نفقه کیفری

برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل در خصوص مطالبه نفقه به صورت کیفری همین حالا می توانید با وکلای ما در ارتباط باشید.

چنانچه مرد نفقه همسر خود را به موقع پرداخت ننماید زن می تواند از جنبه کیفری نیز علیه همسرش شکایت کیفری نماید . البته در این نوع شکایت نفقه ای به زن پرداخت نمی گردد و صرفاً جهت محکومیت کیفری زوج این اقدام انجام می گردد.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

در ذیل یک نمونه پرونده مطالبه نفقه جهت آشنایی از روند اجرای پرونده آورده شده است .

مشاوره حقوقی مطالبه نفقه زن

کلاسه اجرائی : 105

شماره دادنامه : 871270

محکوم له : مونا

محکوم علیه : علی

موضوع : نفقه ایام گذشته

شعبه صادر کننده : شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب دادنامه شماره 270 مورخ 5/11/88 دادگاه حقوقی شعبه 12 که قطعیت حاصل کرده است خوانده به پرداخت 000/640/20ریال بابت نفقه ایام گذشته و مبلغ 11000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده است دادخواست به مبلغ 50000 تومان تقدیم شده که نیم عشر دولتی آن به عهده محکوم علیه می باشد.

در خصوص خانم مونا به طرفیت آقای علی به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ 24/9/87 تا صدور حکم 5/1187 با عنایت به مجموع  اوراق پرونده و همچنین  استحقاق زوجه جهت دریافت نفقه محرز است و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه ححاضر نگردید و دلیلی جهت اثبات عدم استحقاق نفقه زوجه و یا پرداخت نفقه ارائه نداده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1102-1103 -1107 1111  ق.م خوانده مطابق نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ 000/640/20  ریال بابت نفقه ایام گذشته و مبلغ 110000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.

وکیل آنلاین نفقه

محکوم له با توجه به اینکه محکوم علیه به علت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برد تقاضای احضار ایشان را جهت پرداخت نفقه از ندامتگاه مرکزی اراک می نماید .

پس از موافقت ریاست شعبه نامه ای به ندامتگاه مرکزی به این مضمون که دستور فرماید متهم زندانی به نام علی را برای  روز پنج شنبه مورخ 30/7/88 ساعت 9 صبح تحت الحفظ مأمورین مراتب جهت اعمال ماده 2 به این اجراء اعزام و معرفی تماید .

در مورخه 30/7/88 پرونده اجرائیه 805 ج 12در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد ملاحظه می شود که محکوم علیه تحت الحفظ مأمورین در این اجرا حضور دارد و ملاحظه می شود که محکوم علیه مبلغ 000/651/20ریال بدهکار می باشد که در این خصوص به وی تفهیم شد اظهار داشت که توانایی پرداخت آن را ندارم و نیزمالی  جهت توقیف ندارم و در حال حاضر نیز در زندان به سر می برم محکوم له طی لایحه ای تقاضای جلب محکوم علیه را می نماید و دستور ریاست محترم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا ثبوت اعسار یا پرداخت وی موافقت می شود .

نامه  ای به ندامتگاه مرکزی اراک ارسال و طی آن اعلام می شود تا پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم له و یا اثبات اعسارش باید در حبس مانده و مراتب گزارش شود .

اعسار نفقه

مطابق دادنامه شماره 8809978611201083 پرونده 880023 شعبه 12 حقوقی حکم به تقسیط نفقه صادر می گردد و طی آن مقرر می شود خواهان هر ماه مبلغ دو میلیون ریال در حق خوانده تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید . باتوجه به صدور حکم اعسار مراتب طی نامه ای به ندامتگاه اعلام می نماید چنانچه آقای حسین به علت دیگری در حبس و بازداشت نباشد فوراً آزاد و مراتب به این واحد اعلام شود.

با توجه به اینکه صدور حکم طلاق توافقی به اجرای احکام پرونده اجرائی مختومه می گردد.

منابع حقوقی:

مواد 1102-1103 -1107و 1111  قانون مدنی – ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

طریقه مطالبه نفقه

با توجه به اینکه محکوم علیه در زندان به علت دیگری به سر می برد لذا نامبرده از طریق اجرای احکام احضار و مراتب پرداخت نفقه به وی تفهیم می گردد که نامبرده اظهار می دارد توانایی پرداخت نفقه را ندارد و به این ترتیب نامبرده تا اثبات اعسار و یا پرداخت نفقه در زندان خواهد بود. در این پرونده محکوم علیه موفق دریافت حکم اعسار و تقسیط نفقه می گردد و دادگاه نامه ای به ندامتگاه مرکزی اراک ارسال تا چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد گردد.

برای مطالبه نفقه ایام گذشته و آینده زن می توانید با وکلای آنلاین سایت مشاوره دریافت نمایید . وکلای سایت وکیل دان با کمترین هزینه و با کیفیت شما را راهنمایی در خصوص مطالبه نفقه خواهند نمود.

1 دیدگاه

  • سلام برای مطالبه نفقه خودم باید از اول کجا شروع کنم که بتونم سریع نفقه بگیرم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *