نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

برای مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید و مزاحمت برای بانوان می توانید از خدمات حقوقی سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل استفاده نمایید و برای مشاوره اینجا وارد شوید .

مشاوره حقوقی تلفنی

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب وکیل تجدید نظرخواه خانم ج بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی موکله را نسبت به دادنامه شماره 1402263 مورخ 1399/05/28 موضوع پرونده کلاسه 14 ( بایگانی 02) صادره از شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان که در تاریخ ابلاغ گردیده مستنداً به بندهای الف – ب – ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام و در دفاع از حقوق قانونی موکل مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

مشاوره با وکیل نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید
مشاوره حقوقی تلفنی نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

مشاوره با وکیل نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

شرح ماوقع :

تجدید نظرخوانده آقای سابقاً با موکله داشته اند که برابر اظهارنامه رسمی مورخ توسط موکله با اخنیارات حاصله بذل مدت می گردد. پس از آن بارها و به کرات متهم ایجاد مزاحمت برای موکله می نماید و در اماکن عمومی با خودرو موکل را تعقیب و با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت و همچنین تماس های متعدد برای موکله مزاحمت ایجاد  نموده است  . در آخرین مورد در مورخ متهم مجدداً موکله را تعقیب و دنبال نموده و چندین بار جلوی موکله با خودرو پیچیده و مزاحمت ایجاد نموده که موکل با پلیس 110 تماس می گرد و در نهایت تجدید نظرخوانده با خودروی خود جلوی موکل پیچیده و پس از پیاده شدن با لگد و مشت به خودروی موکله آسیب وارد و موجب تخریب آن می گردد که تصاویر و آثار آن مشهود و ضمیمه پرونده می باشد . سپس متهم اقدام به زدن سیلی به صورت موکله می نماید و در محلی که متوقف گردیده بودند کسبه و اهالی جمع شده و مانع برخورد شدید تر و کتک کاری توسط متهم می گردند. نهایتاً مراتب توسط پلیس صورتجلسه و شهودی که در محل حضور داشتند ذیل صورتجلسه را امضا نموده و ادای شهادت نیز نموده اند. همچنین در یک مورد دیگر متهم به فرد دیگری مراجعه و ضمن اینکه اعلام داشته همسر موکل می باشد و در حالی که قصد نشان دادن فیلم و عکسهای خصوصی موکله داشته علناً تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی موکله نموده است . متاسفانه دادگاه محترم در خصوص اتهامات محرز و مسلم متهم که به شرح دلایل و دفاعیات ذیل خواهد آمد نسبت به اتهامات تخریب و تهدید و مزاحمت برای بانوان متهم مذکور را تبرئه نموده که با توجه به دفاعیات معروضه رای صادره خلاف مستندات و ادله موجوددر پرونده و قوانین و مقررات اصدار گردیده است .

مشاوره تلفنی با وکیل

دفاعیات :

1- برابر صورتجلسه مرجع انتظامی مورخ  ( صفحه 22 پرونده )  به صراحت گزارش شده است (( … یک دستگاه خودروی پراید به جلوی یک دستگاه ال 90 سفید رنگ به رانندگی خانم پیچیده و پس از جر و بحث با همدیگر مشاهده کردیم که راننده خودروی پراید یک سیلی به صورت خانم زد و سپس با مشت و لگد به ماشین ضربه زد … و پس از جر و بحث و کتک زدن خانم از محل رفت .)) لذا برابر صورتجلسه کلانتری که بر اساس تحقیق از مطلعین و شاهدین وقوع بزه و تحقیق محلی صورت گرفته صورتمجلس تنظیم و مطلعینی که در محل حضور داشتند اقدامات مجرمانه متهم آقای محمد صادقی را نزد مامور کلانتری گواهی نموده اند .

مشاوره با وکیل نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

2- دو نفر از کسبه محل که شاهد وقوع بزه بوده اند و هیچ گونه آشنایی به موکله  نداشته اند بنا بر دستور و احضار دادیار محترم شعبه دوم دادسرا  در کلانتری و شعبه دادیاری حاضر و شهادت خود را نزد دادیار گواهی نموده اند که اظهارات شهود به صورت محرمانه در به شرح صفحات 57 – 58 – 59 داخل پوشه زرد رنگ اخذ و ضمیه پرونده گردیده است . احد از شهود به نام آقای به شرح گواهی شهادت خود  (صفحه 23 پرونده ) به صراحت اظهار داشته است (( … بیرون مغازه متوجه سر و صدای خانمی شدم که بلافاصله امدم بیرون و دیدم که یک آقایی با پراید مزاحم یک خانم با شده که بعد از جر و بحث دیدم آقا یک مشت به صورت خانم زد و چند تا لگد و مشت هم به ماشین خانم زد و من چون سر و صدا داشت زیاد می شد و دیدم که آقا داره خانم را کتک می زند رفتم جلو …. )) و شاهد دیگر نیز عیناً وقوع درگیری و اقدامات مجرمانه تجدید نظرخوانده را در دادسرا تایید و گواهی نموده است .نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

وکیل و مشاوره حقوقی نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

3- همچنین دیگر شاهد پرونده آقای به شرح ( صفحه 44 پرونده ) گواهی نموده است که (( … من قبل از عید با خانم تصادف کردم و بعد از عید من ماشین را به صافکاری بردم و تحویل ایشان دادم و در راه برگشت متهم پرونده مرا تعقیب و گفت که آن خانم همسر من می باشد و از من خواست که سوار ماشین ایشان شوم و به سمت گاراژ سر دشت رفتیم و در آنجا دو سند به من نشان داد و می گفت این سند ازدواج با این خانم است و نمی گذارم کسی با او ازدواج کند و در مسیر هم تعداد زیادی عکس و چند تا فیلم که در گوشی آیفون بود به من نشان داد و گفت باید نگاه کنی و نگاه نکردم و چند بار تایید کرد هر کس سر راه من باشد این عکس ها را پخش می کنم … )) لذا مزاحمت های مکرر متهم برای موکله به انحای مختلف محرز می باشد و همچنین تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی با شهادت گواه محرز می باشد .

مشاوره با وکیل

4- سه نفر شاهد گواهی نموده اند که متهم مرتکب جرایم تهدید ، تخریب خودرو ، مزاحمت گردیده لذا استدلال دادگاه بدوی با وجود شواهد و قرائن متقن و قطعی بر وقوع جرم صحیح نیست . متهم در دادسرا به صراحت بر وقوع درگیری اقرار نموده اند . همچنین مراتب توسط پلیس صورتجلسه و از مطلعین محل و کسبه در خصوص شرح ما وقع جرم تحقیقات قضایی انجام شده است . در خصوص تخریب خودرو تصاویر آثار تخریب مضبوط در پرونده می باشد و فاکتورهای مربوطه به شرح صفحه 18 پرونده منعکس می باشد .نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

5- متاسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به دلایل و مدارک احصاء و در پرونده موجود می باشد رای برائت صادر نموده در حالی که بر اساس همان دلایل حکم بر شلاق تعزیزی بابت اتهام ضرب و جرح عمدی بدون آثار صادر نموده اند و مستند رای ایشان شهادت شهود می باشد ولیکن قسمت دیگر مبنی بر تخریب و مزاحمت نیز که توسط مرجع انتظامی گزارش گردیده و با شهادت همان شهود ضرب و جرح اثبات گردیده را به علت فقدان ادله محکوم ننموده اند ؟؟؟؟!!!!!نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

شکواییه مزاحمت برای بانوان

6- در پرونده کلیه دلایل و قرائن و شواهد دال بر ایجاد مزاحمت از طرف متهم نسبت به موکل اینجانب می باشد  و شهود متهم را به عنوان شخص مزاحم شناسایی نموده و گواهی داده اند  فلذا استدلال دادگاه در رای صادره به دلیل فقد دلیل و با وجود شهود مخالف قانون می باشد .

اعتراض به حکم برائت مزاحمت و نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

7-  بنا به تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال در قوانین موضوعه (( به موجب ماده ۶۱۹ از قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض و مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد))  نظر به اینکه در حال حاضر موکله با متهم هیچ رابطه شرعی و قانونی ندارند اعمال و حرکات متهم مصداق بارز قانون مار الذکر و مشمول اشد مجازات خواهد بود.

مشاوره تلفنی با وکیل مزاحمت

علیهذا نظر به مراتب مذکور نظر به اینکه در رای صادره به دلایل ابرازی توجه نگردیده و اینکه بیم تجری متهم نسبت به جرایم مذکور از جمله مزاحمت و تهدید همچنان وجود دارد و با عنایت به دفاعیات معروضه و شهادت شهود و دلایل و مدارک و مستندات بسیار متقن در پرونده لذا بزه انتسابی به تجدید نظرخوانده محرز و مسلم بوده و از محضر قضات معزز دادگاه تجدید نظر استان تقاضای نقض دادنامه صادره در خصوص حکم برائت و سپس صدور صدور حکم بر محکومیت تجدید نظرخوانده را استدعا دارد ./.

با تشکر – وکیل تجدید نظر خواه

نمونه شکواییه مزاحمت و تهدید

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .