پس از پرداخت ، شماره وکیل ارسال می گردد

همچنین می توانید مبلغ مشاوره را به شماره

5041-7210-8347-8678 بانک رسالت

واریز و به شماره 09187570331 جهت دریافت شماره وکیل پیامک دهید.

———————————————————————-

در صورت اختلال در فرآیند پرداخت با شماره 09187570331 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.