طلاق

،آیا برای طلاق به وکیل نیاز دارم؟
برای طلاق گرفتن وکیل الزامی نیست. اگر شما و همسرتان به خوبی ارتباط برقرار می کنید و در مورد موضوعات اصلی اختلاف نظر ندارید، می توانید بدون وکیل طلاق بگیرید. اگر فرزند و حداقل دارایی نداشته باشید، حتی ساده تر است. برای تصمیم گیری در مورد جدایی می توانید توافقی طلاق بگیرید.. این توافق ممکن است که بسیار مقرون به صرفه تر از داشتن وکیل است.
اگر شما و همسرتان در مورد موضوعات عمده ای مانند حضانت فرزند و ملاقات و مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت با هم اختلاف نظر دارید، ممکن است از استخدام وکیل بهره مند شوید. یک وکیل طلاق همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا دارایی‌ها و بدهی‌هایی را که ممکن است از آن‌ها مطلع نبوده‌اید، کشف کنید، که اگر همسران اختلاف زیادی در درآمد و دارایی داشته باشند، می‌تواند بسیار سودمند باشد.
هزینه طلاق چقدر است؟
جدایی می تواند از نظر مالی و عاطفی پرهزینه باشد. با این حال، برخی از آنها در واقع بسیار کم هزینه هستند. هزینه های پرونده در هر شهر متفاوت است، اما یک جدایی ساده ممکن است فقط چند میلیون برای شما و همسر سابقتان هزینه داشته باشد.
هزینه های اضافی ممکن است شامل حق الوکاله وکیل و هزبنه دادرسی کارشناسی و اجرای صیغه باشد.موارد زیر باشد:
چقدر طول می کشد تا طلاق بگیریم؟
عوامل زیادی در مدت زمانی که ممکن است طلاق نهایی شود نقش دارند. حتی اگر شما و همسرتان در مورد همه چیز به توافق برسند، باز هم ممکن است مشمول دوره‌های انتظار اجباری مشاوره خانواده و مددکار اجتماعی و مدت زمانی که دادگاه برای رسیدگی به پرونده شما نیاز دارد، باشید. گاهی اوقات دوره انتظار می تواند تا شش ماه نیز طول بکشد.