سعید پای وندی

اجراییه اداره کار

اجراییه اداره کار

بعد از گرفتن رای اداره کار چه کار کنیم .باید بعد از گرفتن رای قطعی اداره کار برای صدور اجراییه اداره کار به اجرای احکام دادگستری ... ادامه مطلب