نفقه

سوالی که خانم‌ها دارند این است که نفقه خود را چگونه مطالبه کنند .برای گرفتن نفقه به کجا مراجعه کنم . برای گرفتن آن فرزند چه اقدامی باید بکنم . برای پاسخ به این سوال‌ها باید از طریق وکلای سایت وکیل دان به‌صورت رایگان می‌توانید مشاوره بگیرید . دادخواست مطالبه‌ی نفقه را به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌نمایید. در دفتر خدمات قضایی دادخواستی به‌عنوان مطالبه به طرفیت همسرتان ارائه می‌نمایید. دادخواست مطالبه نفقه به شورای حل اختلاف داده می‌شود.
.پس‌از ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف برای همسرتان وقت رسیدگی صادر و ابلاغ می‌گردد. در روزی‌که شورای حل اختلاف به‌عنوان وقت رسیدگی تعیین نموده‌است هر دو نفر حاضر می‌شوید.شورای حل اختلاف پس‌از رسیدگی درصورتی‌که تشخیص دهد نفقه به شما تعلق می‌گیرد برای تعیین میزان آن موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد. هزینه کارشناسی توسط شما واریز می‌گردد. میزان هزینه کارشناسی حدوداً دویست هزار تومان به بالا است. پس‌از ارجاع به کارشناس کارشناس مربوطه پرونده را مطالعه می‌نمایند . سپس با شما و همسرتان به‌صورت تلفنی و یا حضوری صحبت می‌کند . در خصوص تعیین میزان نفقه شأن خانوادگی شما و شأن زن ملاک است.سپس شورای حل اختلاف نظریه کارشناسی را به هر دو طرف ابلاغ می‌نماید. در صورت اعتراض هر یک از زوجین امکان دارد موضوع به کارشناسی سه‌نفره ارجاع شود. پس‌از آن شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌نماید . رای ابلاغ و پس‌از قطعی شدن آن زن می‌تواند نسبت‌به صدور اجراییه اقدام کند. پس‌از صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال می‌گردد . در صورت عدم پرداخت از جانب مرد حکم جلب نیز صادر می‌گردد .
مطابق بند یک عقدنامه درصورتی‌که شش ماه از پرداخت نفقه مرد خودداری نماید زن می‌تواند تقاضای طلاق از دادگاه نماید.