خلع ید ملک ورثه ای

خلع ید ملک ورثه ای

سوالی که مطرح می باشد این است که آیا اگر یکی یا چند نفر از وراث ملک ورثه ای را در اختیار داشته باشند آیا سایر ورثه می توانند خلع ید ملک ورثه ای را از دادگاه بخواهند . در پاسخ به این سوال باید گفت بله هر یک از وراث می تواند از دادگاه تقاضای خلع ید ملک ورثه ای را بخواهد و حتی تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز از متصرف نیز مطالبه نماید . برای مشاوره با وکیل متخصص می توانید در همین سایت به صورت آنلاین مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

مشاوره با وکیل آنلاین خلع ید ملک ورثه ای

ابتدا باید دادخواست خلع ید مشاعی را از طریق دفتر خدمات قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارسال نمایید و پس از تشکیل جلسه نسبت به تشکیل جلسه در خصوص خلع ید ملک ورثه ای تصمیم گیری خواهد شد .

موضوع: خلع ید

شعبه صادر کننده : شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده که مراتب در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تحت کلاسه 81/498ح4 بررسی و منجر به صدور دادنامه شماره 81/1101 می گردد. به موجب دادنامه صادره خواهان طی عرض حالی اعلام نموده است خوانده بابت حق بیمه کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و به علت استنکاف مدیون از سال 75 به ناچار در اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی شش دانگ یک قطعه زمین و باغ به نام سازمان انتقال یافته است.

برگ اجرائیه صادر و به موجب دادنامه مذکور محکوم علیه محکوم است به خلع ید از شش دانگ پلاکهای 1139و1140و1142 بخش یک در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 000/390/65 ریال به عنوان هزینه اجرایی در حق صندوق دولت .خلع ید ملک ورثه ای

اجرای احکام مدنی طی نامه ای به واحد اجرائیات دادگستری به این شرح که دستور فرمائید احدی از ماموین آن یگان در معیت نمایندگان سازمان تامین اجتماعی به آدرس اعلامی ملک مراجعه و سبت به خلع ید محکوم علیه از شش دانگ پلاکهای فوق الذکر اقدام و پس از خلع ید به نمایندگان سازمان مربوطه تحویل و صورتجلسه و گزارش شود ضمناً نیم عشر دولتی نیز اخذ گردد.

مشاوره با وکیل خلع ید
وکیل تلفنی خلع ید ملک ورثه ای

مامور اجرائیات جهت اجرای مفاد حکم به محل مراجعه ولیکن طی شرحی به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می نماید که به محل مذکور مراجعه که مشاهده نموده است افرادی در ملک های مذکور که شامل چند باب مغازه و سنگ فروشی و غیره مشغول به کار بوده و تعدادی مدعی مالکیت بوده و عده ای هم مستاجر ملک می باشند و اعلام نموده اند که قولنامه نیز دارند مراتب صورتجلسه می گردد. مراتب به واحد اجرای احکام اعلام که دستور واحد اجرای احکام به این شرح است که مراتب وفق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اقدام گردد. خلع ید ملک ورثه ای

وکیل آنلاین خلع ید ملک ورثه ای

اجرای احکام مدنی طی شرحی به واحد اجرائیات اعلام می نماید که به آدرس ملک مذکور مراجعه و ابلاغ و تفهیم نماید چنانچه هر یک از متصرفین حقی از عین یا منافع پلاکهای مذکور دارد و دلایلی نیز دارد ظرف یک هفته مهلت دارند تا به دادگاه صلاحیت دارد مراجعه نمایند و قراری دائر بر تاخیر عملیات اجرایی به این اجراء ارائه نمایند در صورتی که ظرف مدت 15 روز از مهلت فوق جمعاً 22 روز از تاریخ این نامه اقدامی جهت تاخیر حکم صورت نگیرد نسبت به اجرای حکم و ادامه عملیات اجرایی اقدام خواهد شد. خلع ید ملک ورثه ای

مراتب فوق الذکر توسط واحد اجرائیات به مالکین پلاکهای مذکور اعلام و صورتجلسه می گردد.یکی از مدعیان مالکیت گواهی خود را که مبنی بر ارائه دادخواست به دادگاه صالحه به این شرح به اجرای احکام مدنی تحویل می دهد :

بدینوسیله اعلام می دارد که دادخواست آقای با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تاخیر اجرای حکم و ابطال عملیات اجرائی و ابطال عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی و ابطال سند و اعتراض ثالث به رای مالی غیر منقول به شعبه 2 حقوقی اراک وصول گردید.

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید مشاعی

دستور اجرای احکام مدنی : خلع ید ملک ورثه ای

با توجه به اعمال ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به عدم توقف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیت دارد با درخواست فوق اقدامی ندارد.

با توجه به گزارش مرجع اجرائیات مبنی بر اینکه جهت اجرای خلع ید نیاز به نیروی کمکی می باشد دستور لازم به این شرح داده می شود مقتضی است تا با به کارگیری نیروی لازم جهت انجام خلع ید نسبت به اجرای حکم اقدام و در صورت نیاز اذن فک قفل وفق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی جهت عملیات اجرایی داده می شود.سپس واحد اجرائیات نسبت به خلع ید تحویل پلاکهای مذکور به محکوم له اقدام می نماید.

منابع حقوقی:

ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی – ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی – خلع ید ملک ورثه ای

استدلال و نظریه :

در این پرونده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می گوید اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست که با توجه به این موضوع در این پرونده در هنگام اجرای حکم خلع ید عده ای از اشخاص حاضر در ملک متنازع فیه ادعای مالکیت داشته که با توجه به ماده مرقوم بالا احکام خلع ید و تخلیه و مشابه آنها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگر قابل اجراست و چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی نیز ارائه نماید در این صورت اجرای احکام مدنی یک هفته به مدعی مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید و در صورتی که ظرف 15 روز قراری دائر بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . در این پرونده احد از مدعیان به دادگاه صالحه مراجعه و لیکن با توجه به عدم دستور توقف عملیات اجرایی از دادگاه درخواست فوق اقدامی ندارد و عملیات اجرایی انجام و با تحویل ملک به محکوم له پرونده مختومه می گردد.بنابراین شخص ثالث چنانچه ادعای حقی بر ملکی دارد می بایست مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض نماید و دادگاه بر اساس مقررات ماده 147 همین قانون به آن رسیدگی و در صورت احراز حقانیت معترض قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

برای مشاوره در خصوص خلع ید ملک ورثه ای از وکلای سایت وکیل دان مشاوره دریافت نمایید .

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. منظور از سهم الارث چیه و آیا با فروش مال و اموال قبل از فوت فرقی دارد من یک زمین پدرم داشته که قبل از فوت فروخته به ما آیا الان چیزی به نام سهم الارث وجود دارد که تقسیم شود آیا می توانند خلع ید کنند ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .