مشاوره تلفنی طلاق توافقی

طلاق عسر و حرج

مشاوره با وکیل طلاق به دلیل عسر و حرج


برای مشاوره تلفنی طلاق توافقی اینجا کلیک نمایید .

اصطلاح طلاق توافقی از عناوینی است که در عرف جامعه شایع گردیده و عرفاً در مواردی که زن و شوهر قصد دارند به آسانی و بدون توقعات مالی از یکدیگر جدا شوند .

راجع به تمامی مسایل ناشی از روابط زناشویی به تفاهم و توافق رسیده باشند که دیگر در آینده مراجعه ای به یکدیگر نداشته باشند مبادرت به طرح دادخواست طلاق تحت عنوان طلاق توافقی می نمایند و این در حالی است که در فقه شیعه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده است، زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق و اختیار شناخته شده شرعی برای اوست و رضایت یا عدم رضایت زن نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد.

چه آنکه توافق زوجین از موجبات طلاق محسوب نشده تا قایل شویم برای وقوع طلاق، توافق هر یک از طرفین لازم است، زیرا طلاق به مانند عقود محتاج توافق و تراضی متعاقدین نمی باشد و ماهیتاً ایقاع است که با اراده قطعی مرد با داشتن شرایط مقرر در قانون به شرح سابق الذکر یک جانبه واقع می شود و منظور از توافق طرفین تنها درآثار مترتبه ناشی از وقوع طلاق است که تحقق آن را تسهیل و آسان می نماید و این شیوه توافق غیر از اصل وقوع طلاق است.

به عبارت دیگر هرگاه در عقد نکاح دایم مرد با شرایط مقیده اقدام به ایقاع طلاق زن نماید چنانچه زن با این اراده وی به جدایی و رها شدن از پیوند و قید زناشویی مخالفتی ابراز نکند امر طلاق ایشان پس از تشریفات مقرره در مراجع قضایی سهل تر صورت خواهد گرفت و عامه مردم این نوع جدایی زن و شوهر از یکدیگر را به طلاق توافقی تعبیر می کنند.

مشاوره طلاق
وکیل طلاق توافقی

گردشکاردادگاه خانواده

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند  که اینجانب و همسرم در مورخه 17/8/79 به عقد هم در آمده و شرعاً و قانوناً زن و شوهر شدیم و حاصل این ازدواج یک دختر 7 ساله به نام است .

با توجه به عدم تفاهم اخلاقی فی مابین و در نظر گرفتن موقعیت حساس فرزندمان توافق نمودیم که به صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم (طلاق) گرفته تا مشکلی برای فرزندمان به وجود نیاید . لذا در خصوص مهریه و تمامی حق و حقوق همسرم توافق نمودیم که ماهیانه نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی بیستم هر ماه به وی پرداخت نمایم.

تا مهریه تمام شود و مبلغ ماهیانه ده هزار تومان برای نگهداری فرزند مشترکمان هر چند که حضانت و سرپرستی فرزند مشترک به عهده اینجانب می باشد و به صورت علی الحساب به خاطر آرامش روحی و روانی فرزندم در اختیار و نزد همسرم خانم می باشد و هر زمان که بخواهم بتوانم با فرزندم دیدار داشته باشم و یا به خانه خود بیاورم و هیچگونه ادعای مالی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی و مهریه به شرایط دیگر از یکدیگر نداریم . و خانم اجرت المثل را در حق بنده بذل نموده است . لذا از محضر عالی تقاضای رسیدگی و نهایتاً صدور گواهی عدم سازش و طلاق توافقی به شرح ستون خواسته و توافق نامه را داریم.

                                                                                       خواهان

مشاوره تلفنی طلاق توافقی با وکلای متخصص

پرونده به شعبه ارجاع لیکن دستور ذیل صادرمی گردد.

صلح و سازش در طلاق

  ریاست محترم شوراهای حل اختلاف شهرستان

با سلام

احتراماً پرونده مربوطه به آقای ک. و خانم ح . با موضوع طلاق توافقی که طرفین دارای فرزند مشترک  می باشند با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از طلاق و در راستای ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال می گردد و در صورت عدم صلح و سازش پرونده در معیت طرفین اعاده گردد و رعایت موارد زیر الزامی است .

1-      پرونده صرفاً مدت 20 روز در آن شعبه مفتوح و پس از آن در صورت سازش اعاده گردد.

2-      اعضای محترم شورای حل اختلاف صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش تلاش نموده و حق باز جویی از طرفین و تنظیم صورت جلسه و اضافه کردن اسناد و اوراقی را به پرونده ندارد .

3-      در صورت عدم حصول سازش پرونده با گزارش مختصری مبنی بر عدم حصول سازش به همراه طرفین به این شعبه اعاده گردد.

پرونده در شورای حل اختلاف شعبه جهت صلح و سازش رسیدگی که نتیجه ای در بر ندارد و مجدداً پرونده به شعبه حقوقی اعاده می گردد و با دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی نزدیک تعیین و طرفین دعوت و زوجه جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی گردد.

دادگاه پس از رسیدگی قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید.

قرار داوری دادگاه

 نظر به اینکه تلاش و مساعی دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مترافعن مثمر ثمر واقع نگردید  و نظر به اینکه بین  زوجین مترافعین در این پرونده خوف شقاق وجود دارد لذا به موجب آیه شریفه 34 سوره نساء و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقرر است مرتبط بر طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی ماده واحده فوق الذکر دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می نماید . تا هر یک از طرفین ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ این قرار داور واجد شرایط را کتباً به دادگاه معرفی نماید .

 شرایط داوران

1-      مسلمان 2-آشنائی نسبی به مسائل خانوادگی و شرعی 3- حداقل چهل سال تمام 4- متأهل                    5 –  معتمد 6- عدم اشتهار به فسق و فساد                                                

مقرر است دفتر محترم  وقت احتیاطی تعیین و مفاد قرار به طرفین ابلاغ و شرایط داوران به آنان تفهیم و اعلام گردد. چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر نسبت به انتخاب داور اقدام ننمایند دادگاه راساً از طرف آنها  داور معرفی می نماید.

پس از تنظیم صورتجلسه داوری با حضور داوران منتخب طرفین که از سوی خواهان آقای و از طرف خوانده آقای سعید به عنوان داور طرفین معرفی گردیدند . در دادگاه حاضر شدند و نسبت به انجام وظایف داوری اطلاع حاصل نمودند. سپس هر دو داور نظریه داوری خود را به دادگاه تقدیم نمودند . و هر دو داور اعلام نمودند اصلاح ذات البین زوجین ثمری ندارد و طلاق به صلاح و مصلحت زوجین است.

دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه می دهد و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید .

مشاوره تلفنی طلاق توافقی را به راحتی از وکلای ما دریافت نمایید.

وکیل طلاق توافقی مشاوره

رأی دادگاه طلاق

در خصوص دعوی آقای به طرفیت خانم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق . با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاحنامه رسمی شماره . صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره حوزه ثبتی . و نیز سایر اوراق مدارک پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده محرز و مسلم است.

دادگاه و داوران طرفین نیز در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شورای اسلامی و 28/8/71 . مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده . مساعی خود را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب زوجین به ارائه زندگی مشترک و معمول ولی موثر در مقام واقع نگردید . لذا دادگاه با توجه به موافقت زوج برای طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و عمومی قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق . گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادر و اعلام می نماید .

طرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده . پس از وقوع صیغه طلاق نیبت به ثبت رسمی آن اقدام  نماید رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد . 1134-1135-1140-1141 قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق می باشد . نوع طلاق با توجه به به اینکه مقرر شد که زوج هر 45 روز یک عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه به زوج بپردازد . حضانت فرزند مشترک به نام 7 ساله تا سن رشد نیز با زوجه است . که زوج ماهی 10000 تومان نفقه فرزند مشترک را به زوجه پرداخت خواهد نمود .

ملاقات فرزند مشترک در طلاق

زوج هفته ای 24 ساعت از ساعت 5 عصر روز پنجشنبه تا 5 عصر روز جمعه حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد . زوج باید ماهی 50000 تومان نفقه زمان عده زوجه را طبق توافق بپردازد . زوجه نفقه معوقه طلبکار نیست چون طلاق با توافق زوجه نیز هست . لذا شرط تا نصف دارائی منتفی است و جهیزیه زوجه دست خودش می باشد و ادعائی ندارد . توجهاً به مواد 1148-1149-1150-1151 قانون مدنی رجعی و عده این طلاق سه طهر است . رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر خواهی استان مرکزی است و دارای سه ماه اعتبار است.

منابع حقوقی:

مواد 1134- 1148-1149-1150-1151- 1135-1140-1141 قانون مدنی . ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 . مجلس شورای اسلامی و 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن- قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق

برای مشاوره تلفنی طلاق توافقی به وکلا همین حالا می توانید وارد شوید و سوال خود را بپرسید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *