اوقات دادگاه

اوقات دادگاه

انواع اوقات دادگاه :

 1. وقت رسیدگی: عبارت است از وقتی که دادگاه جهت رسیدگی به دعوی تعیین می کند . این وقت باید به طرفین دعوی ابلاغ و جهت رسیدگی به روز جلسه رسیدگی دعوت شوند . تغییر این جلسه جایز نیست چنانچه ابلاغ به یکی از طرفین به عمل نیامده باشد یا ابلاغ ناقص باشد دادگاه حق شروع رسیدگی را نداشته و مکلف به تجدید جلسه دادرسی است در زیر یک نمونه از فرم وقت رسیدگی تعیین شده آورده می شود.

وقت رسیدگی

برای آشنایی با اوقات دادگاه که با ان برخورد دارید می توانید مطالب ذیل را مطالعه نمایید .

در خصوص شکایت م. ر و م. ج علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.

تاریخ : 21/10/89         ساعت : 10 صبح

مشاوره با وکیل
مشاوره حقوقی تلفنی

محل حضور . اراک خ 15 خرداد دادگستری شهرستان

 • وقت نظارت یا احتیاطی: عبارت از وقتی است که دادگاه ضرورتی به حضور و دعوت از طرفین نمی بیند در این وقت دادگاه پرونده را ملاحظه می گند  که آیا دستور صادره اجرا شده است یا نه؟ در صورت انجام آن دستور بعدی صادر خواهد شد برای مثال دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاکی را صادر نموده پس از وصول استعلام دادگاه در خصوص پرونده اظهار نظر می نماید.
 • وقت فوق العاده : عبارت از وقتی است که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند . مانند زمانی که خواهان دادخواست خود را مسترد می دارد یا دعوی خود را مسترد می کند یا اینکه طرفین موضوع را به سازش خاتمه داده باشند . در هر یک از این موارد دادگاه می تواند خارج از وقت رسیدگی یا نظارت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید . بنابراین وقت  فوق العاده خارج از اوقاتی است که  ازقبل تعیین شده است.

مشاوره با وکیل اوقات دادگاه

اجرائیه

اجرائیه برگ مخصوصی است که در آن نام و نام خانوادگی و محل اقامت  محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم علیه است نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه رسیده و ممهور به مهر دادگاه برای ابلاغ به محکوم له ارسال می گردد.

برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه صادر می گردد . برگهای اجرائیه توسط  دادگاه صادر کننده دادنامه صادر می شود که یک نسخه از آن در پرونده و یک نسخه تحویل محکوم علیه و نسخه آخر گواهی مامور ابلاغ می باشد که پس از ابلاغ به محکوم علیه به دادگاه عودت داده می شود.

ابلاغ اجرائیه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده برای ابلاغ اجرائیه سابق ابلاق محسوب می گردد.

مفاد برگ اجرائیه پس از ابلاغ به محکوم علیه مطابق ماده 34 قانون اجرای احام مدنی به موقع به اجراء گذاشته می شود .

پس از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه 10 روز مهلت دارد تا مفاد اجرائیه را به اجراء بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت بدهد بعد از اینکه مدت 10 روز سپری شد پرونده به واحد اجرای احکام مدنی اسال می گردد.

اوقات دادگاه به طرفین پرونده ابلاغ می گردد.

مشاوره تلفنی با وکیل وقت رسیدگی

لازم به توضیح است احکام اعلامی مانند دعوی فسخ نیازی به صدور اجرائیه ندارند .

نمونه تقاضا صدور برگ اجرائیه

ریاست محترم شعبه اول حقوقی شهرستان

 با سلام

احتراماً اینجانب …. محکوم له پرونده کلاسه …….. نظر به قطعیت دادنامه صادره تقاضای صدور برگ اجرائیه را دارم.

با تشکر محکوم له

مشاوره حقوقی آنلاین

اهم وظایف متصدی امور دفتر ی و بایگانی :

 1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در دفاتر مربوطه
 2. حفظ و نگهداری اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق اصول و مقررات بایگانی
 3. در صورت برداری طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی نمودن پرونده ها
 4. تفکیک و دسته بندی اوراق( دادنامه) جهت ارجاع به مراجع زیربط
 5. ارسال نامه ها به مبادی ذیربط طبق دستور مقام مافوق .
 6. برگ شماری و ممهور نمودنکلیه اوراق مربوط به هر پرونده
 7. ثبت خلاصه پرونده ها و ارسال آنها به مراجع قضائی و اجرای احکام.
 8. نگهداری ار آلات و ادوات جرم
 9. انجام سایر امور ارجاعی حسب دستور مقام مافوق.

ابلاغ اوراق قضائی از طریق نشر آگهی

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند بنا به درخواست و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید از یک ماه کمتر باشد.

نمونه آگهی روزنامه :

شعبه 104 کیفری دادگستری شهرستان شماره بایگانی شعبه : 80775

                                                                                                                   تاریخ تنظیم : 6/9/1389

متن آگهی

در پرونده کلاسه 90775 این شعبه آقای م.ح  فرزند قدرت اله به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی تحت تعقیب بوده و مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده به تاریخ 25/10/89 ساعت 30/8 صبح تعیین گردیده لذا به استناد ماده 115و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد که در وقت رسیدگی مقرر فوق جهت شرکت در جلسه دادگاه در این شبه حاضر شوید نتیجه عدم حضور منتهی به صدور رأی غیابی خواهد شد.

دفتر دادگاه شعبه 104 کیفری دادکستری شهرستان

وکیل تلفنی وقت احتیاطی

 پس از اینکه پرونده از نظر مدیر دفتر آماده بود جهت دستور به رییس دادگاه ارائه می شود و رییس دادگاه نیز پس از بررسی به شرح ذیل دستور لازم را به مدیر دفتر می دهد.

بسمه تعالی

مقرراست دفتر محترم پرونده ثبت کیفری وقت رسیدگی تعیین شاکی /شکات و دادستان محترم دعوت ، متهم  متهمان با قید نتیجه عدم حضور جلب احظار تصویری از کیفر خواست صادره جهت تدارک دفاع برای متهم / متهمان ارسال گردد.

نمونه و فرم ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری توسط شعبه :

مدیر محترم دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

بدینوسیله عین پرونده کلاسه 8909988614400860 به شماره بایگانی 90784ب 104 و شماره رمز 31785 اتهامی آقای / خانم هادی دارای کد ملی  و کد پستی …………. که منتهی به دادنامه شماره 890848 گردیده به پیوست محتوی 47 برگ جهت اجرای حکم ارسال می گردد.

                                                                          مدیر دفتر شعبه 104 اجرائی

نمونه برگ احضاریه در امور کیفری

نام : م.

نام خانوادگی : پ.

آدرس : – – 30 متری طوسی

علت احضار : دستور مقام قضائی

تاریخ و ساعت حضور : ظرف 48 ساعت پس از ابلاغ

نتیجه عدم حضور: پیگیری قانونی

محل حضور : کلانتری

اگر وکیل انتخاب نمودید معرفی نمایید و اگر هم کسی را به عنوان مشهود قضیه دارید قبل از وقت مقرر معرفی نمایید تا احضار شود.

چنانچه سوالی در خصوص اوقات دادگاه داشتید می توانید از وکلای سایت سوال نمایید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .