الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی از تشریفات انتقال ملک ملک و یا خودر محسوب می گردد . بنابراین پس از انجام معامله چنانچه فروشنده از انتقال سند رسمی ملک خودداری نمود می توانید اقدام به طرح دادخواست الزام به تظین سند رسمی فروشنده اجبار و الزام به انتقال سند نمایید . دادگاه پس از رسیدگی حکم بر محکومیت فروشنده به انتقال سند رسمی ملک صادر و در اجرای احکام سند در صورت امتناع فروشنده توسط دادورز اجرای احکام در دفتر خانه اسناد رسمی انتقال می یابد .

برای مشاوره با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به راحتی با وکیلای آنلاین سایت وکیل مشاره دریافت نمایید . مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل در خصوص انتقال سند رسمی ملک .

مشاوره با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی یک لایحه به عنوان نمونه در ذیل آورده شده است که می توانید برای مشاره حقوقی بهتر با وکیل مشاره دریافت کنید و قبل از هر گونه اقدام حقوقی بهترین کار مشاوره با وکیل متخصص می باشد . بنابراین در راحت ترین روش ممکن به صورت تلفنی آنلاین با پرداخت هزینه بسیار اندک مشاوره حقوقی دریافت نمایید .

ریاست محترم شعبه چهارم حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب سعید به وکالت از سوی خوانده آقای محمدحسن در پرونده کلاسه 9799  مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

1- در حال حاضر موکل دادخواستی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی تحت کلاسه 970115 به طرفیت خانم زهرا (خواهان دعوای حاضر) داده است و ایشان در جلسه رسیدگی حاضر و طی لایحه ای تمامی اظهارات و ادعاهای خود را که در این پرونده عنوان شده بیان نموده است که اخیراً در پرونده مذکور رای صادر گردیده و در مهلت تجدید نظرخواهی می باشد و ایشان همچنان  از طرق عادی می توانند نسبت به طرح دعوای مناسب در آن پرونده اقدام نمایند که با این وصف دادخواست اعتراض ثالث که یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود با توجه به باز بودن روند عادی دعوی فاقد وجاهت است و درخواست رد آن را دارم.

2- خواهان خانم زهرا در تبیین خواسته خود اظهار نموده است که هیچ یک از مبایعه نامه ها تنفیذ نشده است و مالکیت اثبات نشده است.بایستی به عرض برساند رسیدگی ماهوی نسبت به مالکیت و اصل اسناد عادی در پرونده کلاسه 9510 و 9638 انجام شده در آن پرونده احد از وراث دعوی تقابل به خواسته ابطال سند عادی  و خلع ید را مطرح نموده که دادگاه محترم جهت احراز اصالت خط و امضاء مرحوم ق و صحت معامله فی مابین موضوع را به کارشناسی منتخب ارجاع نموده که کارشناس محترم اصالت سند و انتساب آن را به مرحوم عباس را تایید نموده است و ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه در خصوص تقدم و تأخر متن قرارداد توسط کارشناس انجام  شده است نیز مطابق حکم صادره توسط دادگاه عنوان شده است که این امر و ادعا تأثیری در ثبوت اصالت سند مورد ادعا ندارد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد وبا توجه به نظریه کارشناسی و سایر مدارک و مستندات مستدل که مضبوط در پرونده مذکور می باشد از جمله تصرفات موکل از زمان وقوع بیع سال 1379 تاکنون به مدت حدود 18 سال ، صلح خط تلفن به موجب سند رسمی ، پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک در دارایی اراک درهمان زمان ، پرداخت جریمه ساختمان به کمیسیون ماده 100 شهرداری اراک و غیره مالکیت موکل محرز گردیده فلذا ضمن رد دعوی تقابل حکم بر الزام به تنظیم سند صادر شده است.

مشاوره با وکیل انتقال سند

3- تمامی ادعاهای مطروحه توسط خواهان در پرونده های سابق و پرونده کلاسه 9715 پاسخ داده شده و تکراری می باشد و به موجب رأی صادره در پرونده و دلایل ارائه شده وقوع بیع فی مابین اینجانب و مرحوم عباس محرز بوده که دلایل و مدارک آن در پرونده سابق مضبوط می باشد و با توجه به احراز و اثبات مالکیت بنده نسبت به سهم تعدادی از ورثه قابل تعمیم به کل ورثه خواهد بود و خواهان نیز ادعا و یا دلیل جدیدی ارائه ننموده است.

4-  در خصوص ادعای خواهان معترض ثالث مبنی بر اینکه باید اول دادخواست ابطال سند رسمی و سپس تنفیذ مبایعه نامه عادی و سپس الزام به تنظیم سند توسط موکل خواسته می شده به عرض می رساند در حکم صادره دیگر وراث محکوم به تنظیم سند رسمی شده اند که با توجه به متن رأی صادره و توجهاً  قاعده فقهی وجوب مقدمه واجب و قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن شیء است بدواً ابطال سند رسمی صادره شده که رأی صادره نیز صحیح می باشد و در حال حاضر نیز مطابق اسناد پیوست اسناد رسمی مالکیت به نام موکل در دفتر انساد رسمی شماره 12 انتقال یافته است فلذا این ادعای خواهان معترض ثالث محکوم بر رد است.

5- دیگر وراث مرحوم دادخواستی به خواسته خلع ید در شعبه سوم حقوقی اراک مطرح که حکم بر محکومیت موکل صادر گردید ولیکن به موجب رای قطعی از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان با استدلال موجه در خصوص احراز دلایل مالکیت موکل که فوقاً بیان گردید رای صادره نقض گردیده که محتوای رای صادره نیز دلیلی بر مالکیت موکل داشته است .

6- خواهان خانم زهرا و دیگر وراث دادخواستی را به طرفیت موکل با خواسته مطالبه وجه بابت یک باب گاراژ مطرح که تحت کلاسه 0111 در شعبه چهارم حقوقی ثبت گردیده است هر چند دادخواست بعداً مسترد گردیده است ولیکن موضوع دادخواست کاملاً مشخص می نماید ایشان مالکیت موکل را قبول داشته اند و بر آن صحه گذاشته اند.

مشاوره با وکیل تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی

علیهذا با عنایت به اینکه تمامی ادعاهای مطروحه در پرونده قبلاً توسط خواهان و دیگر وراث مرحوم عباس مطرح گردیده و لیکن تمامی ادعاهای مربوطه و دادخواست ابطال سند عادی با بطلان مواجه شده است و خواهان نیز به دلیل و مدارک جدیدی ارائه ننموده است ورأی صادره نیز بر اساس موازین حقوقی صادر و در واقع رای دادگاه اصالت سند را تایید و مالکیت محرز گردیده است تقاضای رد دادخواست خواهان را استدعا دارم.

                                                                                                                  با سپاس

                                                                                                            وکیل خوانده

برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی از وکلای سایت ما مشاوره آنلاین دریافت نمایید . سایت وکیل دان با بهره گیری از وکلای خوب و مجرب در خدمت شما مردم می باشد .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .