قرارداد حق ارتفاق

حق ارتفاقی

برای مشاوره در خصوص قرارداد حق ارتفاق مثل حق عبور و مرور و یا حق جوی آب می توانید همین حالا با وکلای سایت وکیل دان مشاوره حقوقی دریافت نمایید . برای مشاوره می توانید از اینجا وارد شوید .

 “بسمه تعالی “

 ( اجازه موقت عبور آب )

ماده 1– طرفین قرارداد:

الف : مالک:

آقای فرزند کد ملی صادره از متولد  همراه ساکن  

ب: متمتع از حق الارتفاق

آقای  فرزند کد ملی ………………… صادره از ……………… متولد …….  همراه ساکن

مشاوره با وکیل توهین و تهدید
وکیل تلفنی قرارداد حق ارتفاق

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد حق ارتفاق

ماده 2- مورد قرارداد حق ارتفاق: ( اجازه موقت عبور لوله آب جهت مشروب نمودن زمین )

عبور یک لوله آب از قسمت زیر زمین مالک به زمین صاحب حق در ملک پلاک شماره ………….. فرعی از …….. اصلی واقع در اراضی زراعی ……… جزء حوزه ثبتی شهرستان …………. از محدوده ……… صادره به نام و ملکی مرقوم که مطابق نقشه ترسیمی ذیل قرارداد در ضلع جنوبی ملک مزبور یک خط لوله به عرض نیم مترمربع و به طول حدوداً 20 مترمربع که لوله مذکور از قسمت زیر زمین با عمق و ارتفاع یک  متر جهت آبرسانی زمین زراعی انتقال می گردد و صرفاً متمتع از حق می تواند به رایگان جهت امور زراعی خود در زمین منتهی به آن از این لوله آب استفاده نماید و به هیچ وجه حق راه و عبور و مرور و حریم و غیره در ملک مالک را ندارد و هر زمان که مالک زمین اراده نماید می تواند از این اجازه خود رجوع نماید و متمتع بدون هر گونه اعتراضی ملزم به اعاده زمین به حالت سابق است .

مشاوره با وکیل قرارداد حق ارتفاق

ماده 3- شروط قرارداد حق ارتفاق :

3-1 – متمتع از حق به هیچ صورت حق ندارد موضوع قرارداد حق ارتفاق را ولو آن که ملک خود را به دیگری به هر نحو انتقال داده باشد، منتقل نماید. در صورت انتقال ملک توسط صاحب حق به دیگری حق ارتفاق ساقط می گردد.

3-2 چنانچه بنا به هر دلیل متمتع از حق ملک خود را که عبور لوله آب از آن از حق الارتفاق متن است به دیگری منتقل نماید مالک حق رجوع از این اذن را دارد .

3-3 مالک می تواند هر وقت که بخواهد از اذن خود رجوع نماید و مانع انتفاع متمتع از حق الارتفاق گردد و متمتع از حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید . در صورت اعلام مالک مبنی بر رجوع از حق ارتفاق متمتع از حق می بایست ظرف مدت 10 روز نسبت به جمع آوری خط لوله و هر گونه لوازم و وسایلی که مربوط به انتقال آب از زمین مالک می گردد اقدام نماید و اعاده به وضع سابق نماید  در غیر اینصورت مالک ملک اجازه خواهد داشت تا پس از مهلت فوق راساً نسبت به جمع آوری  لوله های انتقال آب اقدام و هزینه و خسارت مربوطه را نیز از متمتع از حق دریافت نماید .

مشاوره حقوقی آنلاین

3-4کلیه مخارج لازم برای تمتع از حق به عهده متمتع از حق ارتفاق می باشد .

3-5 مالک حق دارد هرگونه تصرفاتی که باعث تضییع یا تعطیل حق ارتفاق مزبور باشد به هر صورت اعمال نماید و به این ترتیب از سوی صاحب حق مأذون به آن است و صاحب حق الارتفاق حق رجوع از این اذن را ضمن العقد از خود اسقاط نموده است.

3-6 – در صورت انتقال ملک توسط مالک به شخص دیگری و یا فوت مالک و صاحب حق و یا رجوع از اذن توسط مالک قرارداد زایل و حق ارتفاق ساقط می گردد .

4-6 در زمان عقد این اجازه نامه هیچگونه وجهی از طرف مالک مطالبه و دریافت نشده است و صاحب حق نیز حق دریافت هیچگونه وجهی را به هر عنوان و در هیچ زمانی را نخواهد داشت و از خود سلب و ساقط نموده است .

مشاوره با وکیل قراردادها

5-6 – هیچگونه حق ارتفاقی برای زمین از قبل وجود نداشته و نخواهد داشت .

6-6- چنانچه در اثر حادثه ای از قبیل شکستگی لوله آب ، ترکیدگی و غیره خسارت مالی یا جانی متوجه مالک و یا هر شخص ثالثی شود متمتع از حق مسئولیت جبران تمامی خسارات و غرامات وارده را خواهد داشت .

7-6 – مالک مخیر خواهد بود که هر زمانی که لازم بداند از لوله مذکور به صورت کاملاً رایگان و بدون هیچگونه شرطی انشعاب گرفته و از آن به رایگان بهره مند گردد.

مشاوره با وکیل املاک

نسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر 3 ماده در تاریخ …………….. به تعداد …. نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

       امضاء مالک                                              امضاء متمتع از حق الارتفاق (صاحب حق)                   شاهد

برای مشاوره با وکیل حق ارتفاق همین حالا تماس بگیرید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .