مشاوره با وکیل جعل سند

جعل سند

برای مشاوره با وکیل جعل سند قبل از هر گونه اقدام مشورت دریافت نمایید .

جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت جعل مادی و جعل معنوی تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و حبس می‌شود. در این پرونده با توجه به اینکه متهم مرتکب جرم جعل در خصوص نوشته ها و اوراق رسمی شده است و به تصریح ماده 533 قانون مجازات با توجه به اینکه کارمند دولتی نیست به مجازات مقرر محکوم شده است و ماده 535 قانون مذکور در خصوص بزه استفاده از اوراق مجعول است که متهم هم مرتکب جعل شده است و هم استفاده از سند مجعول .

موضوع اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول

سال وقوع جرم 89

گردشکار:

برابر گزارش اداره امور مالیاتی و مسئول حراست این سازمان مبنی بر اینکه یک فقره گواهی مفاصا حساب شماره 02 مورخ 11/2/89 مربوط به یکدستگاه وانت به نام ن توسط احدی از کارمندان مالیاتی این اداره کشف شده است که بنا بر اقرار صریح و کتبی متهم ارقام گواهی دستکاری و جعل شده است لذا با عنایت به اینکه جعل و تزویر از جرائم مخل نظم و حیثیت اجتماعی می باشد و از طرفی حقوق مالیاتی دولت مورد تعرض واقع شده است ضمن ارسال چهار برگ مستندات خواهشمند است نسبت به بررسی و مجازات مشتکی عنه دستور مقتضی را صادر فرمائید.

متهم به دادیاری احضار می گردد و از ایشان بازجویی به عمل می آید که متهم موصوف اظهار می دارد اتهام را قبول دارم و اتهام جعل برگ مالیاتی و تغییر شماره 80 به 79 را جهت فرار از پرداخت مالیات قبول دارم می خواستم یک میلیون تومان مالیات را ندهم که این طور شد.آخرین دفاع از متهم اخذ که اظهار داشت قبول دارم و اشتباه کردم.سپس برای متهم قرار  کفالت بوجه الکفاله مبلغ دویست میلیون ریال تا ختم رسیدگی و صدور و اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می گردد و پس از صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد            می گردد.

در وقت فوق العاده با توجه به محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر  می گردد.

قرار مجرمیت جعل

در خصوص اتهام آقای س دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت اداره امور مالیاتی با عنایت به دلایل و امارات ذیل     1- شکایت شاکی    2- تصویر برگ مالیاتی   3- اقرار کتبی و شفاهی  متهم بزه انتسابی نامبرده محرزو مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند ز-ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

قرار صادره جهت تایید نزد دادستان  ارسال می گردد که به شرح ذیل دادیار اظهار نظر دستور صادر فرمودند :

دستور دادیار اظهار نظر :

دادیار محترم شعبه 5 نظر به محتویات پرونده با قرار صادره موافقم کیفر خواست صادر فرمائید.

ضمناً نظر به لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص اوراق در دادگاه محترم دستور فرمائید اصل مدارک جعلی ضم پرونده گردد. سپس کیفرخواست صادر می گردد و بر اساس کیفرخواست صادره طبق ماده 523 و 529 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات می گردد . پرونده به شعبه جزائی ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ 3/2/90 صادر می گردد که متهم برای دادگاه لایحه ای ارسال و ضمن قبولی نمودن اتهامات وارده طی آن طلب بخشش و مساعدت می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای س فاقد پیشینه کیفری دائر بر جعل سند رسمی ( جعل مادی ازطریق امحاء و سپس الحاق ) موضوع یک فقره مفاصا حساب شماره 1مورخ 11/2/89 اداره کل امور مالیاتی استان به واسطه تغییر در ارقام گواهی موصوف و استفاده از سند مجعول با علم به جعلیت آن به شرح کیفرخواست شماره 4500015 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان توجهاً به جمیع محتویات پرونده با عنایت به مشروح شکایت و گزارش مدیر کل امور مالیاتی و ملاحظه تصویر برگ مالیاتی مخدوش و اقاریر صریح و مکرر متهم در دادسرا به شرح لایحه تقدیمی .

به محضر این دادگاه و مداقه در مفاد قرار مجرمیت مستدل دادیار محترم شعبه 5 و سایر قرائن وامارت منعکس در پرونده من الحیث المجموع بزهکاری وی نزد این دادگاه محرز مستنداً به مادتین . 535 و 533 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 523 همان قانون اولاً از حیث بزه جعل سند رسمی نامبرده را به تادیه مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ثانیاً از حیث بزه استفاده ازسند مجعول با علم به جعلیت آن به تادیه مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. همچنین مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حکم به امحاء آثار جعل در سند یاد شده صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه جزایی شهرستان

منابع حقوقی:

ماده 535 و 533 و10 و 523 قانون مجازات اسلامی

در همین سایت با مشاوره با وکیل جعل سند راهنمایی لازم را دریافت نمایید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .