مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت

مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل مشارکت در ساخت


برای مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت مشارکت همین حالا می توانید تماس بگیرید .

مشارکت در ساخت به این معنی است که دو نفر شریک عمدتاً یک نفر به‌ صورت آورده زمین و دیگری سرمایه و کار قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می‌نمایند. موضوع قرارداد مشارکت در ساخت عبارت از احداث بنای آپارتمان یا واحد مسکونی یا تجاری و اداری در اراضی متعلق به شریک اول که عمدتاً مالک ملک محسوب می‌شود انجام می‌شود . در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می‌بایست نکات بسیار زیادی را در نظر گرفت . به جهت اینکه فی مابین مالک و سازنده اختلاف به وجود نیاید باید ترتیب میزان مشارکت و آورده طرفین در قرارداد مشخص باشد . همچنین هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری و صدور پروانه ساخت خرید مازاد تراکم اخذ پایان کار بر اساس نقشه‌های معماری مورد تأیید شهرداری محاسبه شود .

مشاوره آنلاین با وکیل مشارکت در ساخت

کل آورده طرف دوم قرارداد تمام هزینه مربوط به ساخت و احداث موضوع قرارداد است . درواقع هزینه‌هایی که مربوط به عملیات ساخت است تا احداث کامل پروژه از تعهدات سازنده است . اگر تعهد سازنده برای احداث بنا طبق نقشه و زمان انجام پروژه توسط شریک سازنده حق و اجازه افزایش واحدها مازاد نسبت به پروانه ساخت و نقشه معماری را به‌هیچ‌وجه ندارد مگر با رضایت مالک .

دراین‌صورت تمامی جریمه‌های مربوط به شهرداری و خسارات وارده و هزینه‌های اضافی و تأخیر در اجرای پروژه و ساخت و دریافت پایان کار و تفکیک طبقاتی برعهده‌ی سازنده متخلف خواهد بود. یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پیش‌فروش و زمان آن است . معمولاً هر یک از شرکا می‌توانند پس‌از اجرای قسمتی و درصدی از کارنسبت به پیش‌فروش ساختمان و واحد خود اقدام نمایند . درخصوص تقسیم واحدها در مشارکت در ساخت می‌بایست مشخص شود چه تعداد واحد مربوط به سازنده و چه تعداد واحد مربوط به مالک می‌باشد.

در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت می‌توانید از طریق این سایت به‌صورت رایگان مشاوره حقوقی دریافت نماید .

در ذیل یک نمونه از قرارداد مشارکت در ساخت برای شما قرار داده شده‌است . برای دریافت متن کامل قرارداد مشارکت در ساخت و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل مشارکت در ساخت با وکیل‌ دان تماس حاصل نمایید .

وکیل دان سایت مشاوره حقوقی آنلاین

نمونه قرارداد مشارکت در سخت

به نام خدا

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمين

ماده 1 ـ ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف مفاد صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده2 : مشخصات طرفين قرارداد

  2-1 :طرف اول : مالک

آقا / خانم ……………………………………… فرزند ……………………………………… به شماره شناسنامه ………………………………………با کد ملی ………………………………………صادره از ……………………………………… متولد ……………………………………… اقامتگاه: شهر ……………………………………… خیابان / کوچه / بن بست………………………………………  / پلاک ……………………………………… / کد پستی ……………………………………… تلفن: ………………………………………. موبایل: ………………………………………

     2-2 : طرف دوم: مجری (سازنده)

آقا / خانم ……………………………………… فرزند ……………………………………… به شماره شناسنامه ………………………………………با کد ملی ………………………………………صادره از ……………………………………… متولد ……………………………………… اقامتگاه: شهر ……………………………………… خیابان / کوچه / بن بست………………………………………  / پلاک ……………………………………… / کد پستی ……………………………………… تلفن: ………………………………………. موبایل: ………………………………………

ماده 2 : موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد عبارت است از مشارکت در ساخت و احداث یک مجتمع مسکونی 100 سهم / 6 دانگ مورد مشارکت در ساخت بر اساس پروانه احداث ماخوذه از شهرداری به شماره پروانه ……………….. و تاریخ صدور ……………… با تمام بهره وری های لازم از پرونده مذکور و طبق مفاد مندرج در این قرارداد در خصوص پلاک ثبتی ………………………….که به رویت سازنده رسیده  و از کم و کیف آن اطلاع حاصل نموده است و ملک مورد نظر واقع در اراک …………………….. می باشد (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است در قبال ثمن مشارکت در ساخت، ملک فوق را طبق ضوابط شهرداری و مراجع ذیربط با حداکثر بنای مجاز و با متراژ پروانه صادره از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید.

تبصره: موضوع این قرارداد عقد شرکت موجود در قانون مدنی نبوده و ذیل ماده 10 قانون مدنی جای میگیرد.

ماده 3 آورده طرفین

3-1 : آورده مالک : عبارت است از 6 دانگ عرصه و اعیانی یک قطعه زمین به مساحت………… مترمربع به پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی …………..واقع در بخش ………..  اراک با برق، آب، گاز منصوبه و کلیه متعلقات موجود در ملک که کلاً و صرفاً جهت انجام تعهدات طرف دوم در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت به آدرس ……………………………………………………………………………………………………

3-2 : آورده سازنده: آورده طرف دوم عبارت است از صورت دادن کلیه اقدامات اداری ، قانونی واخذ مجوز های لازم در جهت انجام موضوع قرارداد منعقده و نیز تأمین کلیه هزینه های مرتبط با اجرای موضوع قرارداد اعم از هزینه های  مربوط به معماری، اخذ جواز ساخت ، پایان کار ، احداث بنا و اجرای کامل پروژه تا اتمام عملیات ساختمانی و تحویل نهایی ملک ، دریافت صورتجملس تفکیکی و فراهم ساختن زمینه انتقال رسمی واحدهای احداثی به نام اشخاص اعم از مالک، اشخاص ثالث تعرفه شده از سوی وی یا طرف دوم یا دیگری

( کل هزینه ساخت بر اساس مجوز صادره از شهرداری منطقه ………… اراک که طبق مجوز صادره شهرداری (پرداخت هزینه ساختمان و کارگران، تهیه نقشه، مهندس معمار و ناظر و مجری و طراح و محاسب و غیره، تخریب گودبرداری، تهیه و خرید مصالح، اجرای فندانسیون، اجرا و پرداخت کلیه هزینه های ساخت و تکمیل ساختمان، تحویل ساختمان، هزینه پروانه ساخت و اخذ پایان کار، خرید انشعابات(یک کنتور آب)، برق و گاز به صورت تفکیک و برق سه فاز و فاضلاب شهری، هزینه های تفکیک و سند مجزا به عهده سازنده می باشد.)و پرداخت مبلغ ………………..ریال معادل …………………………تومان به صورت بلاعوض به مالکین  حداکثر پس از……..روز از تاریخ عقد قرارداد به شرح زیر:

تبصره : وجه التزام عدم پرداخت مبلغ بلا عوض فوق روزانه………………می باشد.

جهت مشاهده تمام قرارداد مشارکت در ساخت و مشاوره با وکلای سایت وکیل دان تماس بگیرید .

مشارکت در ساخت

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *