مشاوره با وکیل چک صیادی

چک صیادی

برای مشاوره با وکیل چک صیادی می توانید از اینجا کمک و مشاوره بگیرید .

چک صیادی

براساس جدیدترین قوانین موجود در حوزه مالی و بانکی چک صیادی معرفی شده‌ است . چک صیادی براساس قانون جدید چک تحت نظارت بانک مرکزی از طریق سامانه صیاد صادر شده‌است . یکی از مشخصات اصلی چک صیادی رنگ آن است که به رنگ بنفش می‌باشد . می‌توانید چک صیادی را از طریق سامانه استعلام و در خصوص موجودی آن اطلاع کسب کنید . ویژگی چک‌های صیادی و تفاوتی که با چک های سنتی دارند در خصوص سقف مبلغ مشخصی هست که آن‌ها دارند .

چک‌های صیاد در همه بانک‌ها به یک‌شکل و یک‌رنگ با رنگ بنفش مشخص شده‌اند.صادر کننده چک نمی‌تواند چک را در وجه حامل صادر شود . از ویژگی‌های چک صیادی است که دارای اعتبار مشخصی است . درصورتی‌که چک برگشت بخورد می‌توان تقاضای صدور اجراییه چک را نمود.

دراین‌صورت در وقت شما بسیار صرفه‌جویی خواهد شد . پس‌از ده روز می‌توانید نسبت‌به توقیف اموال و جلب صادر کننده چک بلا محل اقدام نمایید . البته نسبت‌ به خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی نمی‌توانید در این دادخواست صدور اجراییه مبلغی را مطالبه کنید . در قانون جدید چک جهت ظهرنویسی چک مستلزم ثبت آن در سامانه صیاد است و به شکل قدیم با امضاء پشت آن انتقال پیدا نمی‌کند.

مشاوره با وکیل چک صیادی می تواند در حل مشکل حقوقی شما کمک زیادی نماید .

مشاوره چک
وکیل چک

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

خواسته : مطالبه وجه چک – تأمین خواسته

دلایل و منضمات : 1- کپی چک 2- گواهینامه عدم پرداخت

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

نوع دعوی مالی می باشد و هزینه دادرسی آن 3.5 درصد محکوم به می باشد و چون پرونده دارای تامین خواسته می باشد. پرونده پس از ارجاع به شعبه حقوقی و پس از دستور ریاست محترم شعبه تعیین وقت می گردد . نسخه ای جهت ابلاغ برای خوانده و یک نسخه نیز برای خواهان دعوی ارسال می گردد.

محترماً باستحضار می رساند آقای قربانعلی به موجب یک فقره چک شماره0446 بانک سپه شعبه به مبلغ 300000000 ريال معادل 30 میلیون تومان در حق اینجانب صادر نموده است . با مراجعه به بانک به لحاظ عدم تکافوی موجودی برگشت خورده حال به پیوست تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت تقاضا دارم با قرار تأمین نسبت به اموال او از حیث خودرو و اموال شرکت دستورات لازم را صادر فرمایید.                                                                                                               خواهان

در خصوص تامین خواسته دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور قرار می نماید.

قرار تامین خواسته چک

راجع به درخواست آقای به طرفیت بنا بر صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 300000000 ريال به استناد یک فقره چک بلامحل به شماره 0546 در بانک سپه شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه سر رسید چک به تاریخ 20 /7/98 می باشد. با توجه به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک در مهلت قانونی از طرف بانک محال علیه لذا دادگاه درخواست مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و 115 قانون آیین دادرسی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 000/000/300 ريال از اموال منقول و غیر منقول خوانده با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی اعلام قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد و قبل از ابلاغ نیز قابل اجراست .

رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی

دفتر دادگاه سپس از 2 برگ قرار تامین خواسته را جهت اقدامات بعدی و مقتضی به اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می نماید .

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل خواهان حاضر است و خوانده با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارد ولایحه ای نیز نداده است خواهان اظهار میدارد عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و توضیحاً اینکه خوانده ابتدا یک ماشین سفید به من فروخت و چون ماشین دور تا دورش رنگ بود به وی برگرداندم و بابت پولی که پرداخت نموده بودم این  چک را به من داد و حالا نیز چک ایشان برگشت خورده است .

اجراییه چک
مشاوره با وکیل چک صیادی

دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وظرف یک هفته به شرح جداگانه صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه در خصوص چک

راجع به دادخواست آقای فرزند به طرفیت آقای علیه خواسته رسیدگی وجه و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300000000 ریال  صدور یک فقره چک بلامحل و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و جبران خسارت دادرسی با بررسی اوراق و محتویات پرونده صدور چک  مستند دعوی به شماره 0546 از ناحیه خوانده عهده بانک سپه شعبه خیابان و بقاء آن در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و بدهی نامبرده در قبال چک دارد.

با توجه به اینکه چک صادره منجر به گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه گردیده است . با عنایت به اینکه خوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و تعرض و خدشه ای به اصالت امضاء وی ذیل چک و خواسته خواهان به عمل نیاورده و فقد دلیل بر پرداخت بدهی یا برائت ذمه لذا دادگاه با استحصاب مدیونیت خوانده دعوی مطروحه را به شرح آتی وارد و موجه تشخیص داده می شود .

و به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ريال وجه چک فوق الذکر به عنوان اصل خواسته . مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سر رسید 20/7/98 لغایت زمان پرداخت دین بر مبنای نرخ شاخص بهاء کالا و خدمات بانک مرکزی در حق خواهان  صادر و اعلام می نماید .

رای دادگاه

واحد اجرای احکام حین اجرای رأی نسبت به محاسبه آن اقدام خواهد نمود .

دادنامه به طرفین ابلاغ و رأی صادره قطعی می گردد و پس از طی مهلت قانونی خواهان  تقاضای صدور اجرائیه می نماید . دفتر شعبه نیز برگ اجرائیه را صادر می نماید و پس از طی مهلت قانونی پرونده را جهت اجراء به اجرای احکام مدنی ارسال می نماید.

منابع حقوقی :

مواد 313 و 314 قانون تجارت –  تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک  –  مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

استدلال و تحلیل

در این پرونده خواهان تقاضای مطالبه مبلغ چک به همراه تامین خواسته را نموده است . با توجه به اینکه چک های صادره بر عهده بانکها که در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. لذا در صورتی که بر علیه صادر کننده آنها اقامه دعوی شود نیازی به ایداع خسارت متعله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست ولیکن دارنده چک می بایست در مهلت های مقرر نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام نماید . در غیر این صورت می بایست به عنوان خسارت احتمالی با نظر دادگاه مبلغی را به حساب سپرده دادگستری تا پایان رسیدگی واریز نماید . در خصوص دعوی این پرونده وجود اصل چکها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد .

با مشاوره با وکیل چک صیادی از مشکلات دریافت و وصول چک صیادی خود را خلاص نمایید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .