مشاوره ضرب و جرح

درگیری

برای مشاوره ضرب و جرح عمدی با وکیل مشورت نمایید .

ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرایم علیه اشخاص است. شدت وضعیت آسیب‌ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر است.جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست .

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعاً عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه مثل این پرونده متهم اظهار میدارد قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری بوده است . در اینجا شاید قصد متهم جرح عضو نیست ولی نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

در مورد زوجینی که معمولا زن مورد ضرب و جرح از سوی همسر واقع می شوند می توانند به پزشکی قانونی مراجعه و شکایت کیفری خود را بر علیه زوج پیگیری نمایند . مجازات ضرب و جرح دیه و اگر دارای شرایط قاننی باشد از جهت جنبه عمومی جرم نیز قابل پیگیری می باشد .

تجدید نظر خواسته :  ایراد ضرب و جرح عمدی

شعبه صادر کننده :شعبه دادگاه عمومی جزایی

مشاوره
مشاوره ضرب و جرح عمدی

مشاوره ضرب و جرح عمدی به شما راهنمایی لازم را به موقع ارائه می دهد .

گردشکار:

آقای پ طبق شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار می دارد تا متشکی عنه یونس در روز جاری بنده را با چاقو مورد صدمه بدنی عمدی قرار داده است که بنده مصدوم شده ام و نامه پزشکی قانونی هم دارم .

که ازشاکی و متشکی عنه و شاهدین تحقیق به عمل می آید و شاکی اظهار می دارد باتفاق چند نفر از دوستانم در حال عبور از پشت پاساژ بودیم که دیدیم یکی از مغازه داران یکی از دوستانمان را زد و من برای جدا کردن رفته بودم که یک نفر با چاقو من را زد و متشکی عنه در جواب اظهار می دارد که اتهام را قبول ندارم من فقط آنها را جدا کردم و اصلا ذینفع نیستم قسم می خورم که نزدم

برای متهم یونس  به اتهام دائر بر صدمه بدنی عمدی با عنایت به دلایل و امارات ذیل قرار مجرمیت صادرمی گردد 1- شکایت شاکی 2- گواهی پزشکی قانونی 3- اظهارات شهود 4- سایر محتویات پرونده

وسپس کیفر خواست صادر و به استناد ماده 302-480-484-481 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات می گردد .

پرونده به شعبه 101 کیفری شهرستان ارجاع می گردد و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و تحقیق مجدد از شاکی و متهم مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای یونس آزاد با معرفی کفیل دائر بر ایراد صدمه بدنی عمدی و موضوع شکایت آقای پ به شرح شکایت شاکی و قرار مجرمیت صادره از شعبه 7 دادیاری و کیفر خواست صادره از دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب با عنایت به تحقیقات به عمل آمده گواهی پزشکی قانونی اظهارات مطلعین و سایر قرائنو امارات بزه انتسابی به وی در مورد بند 1 گواهی پزشکی قانونی ثابت و محرز است لذا دادگاه مستنداً به مواد 15-294-302-480 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت پارگی در حد دامیه لب بالا ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع درگیری 14/10/89 در حق شاکی محکوم می نماید .

بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی و اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا ایران رای به برائت نامبرده  در موارد مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و با توجه به گواهی پزشکی قانونی قطعی است . 

– رییس شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی

متهم از دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی می نماید و عنوان می دارد اصلاً در دعوا حضور نداشته و قصد آرام نمودن افراد را داشته و شهود خود را به دادگاه معرفی کرده ام که دادگاه توجهی به آن ننموده است .

بند 2و 3 پزشکی قانونی 1- پارگی دامیه لب بالا 2- سرخ شدگی سمت راست و چپ گردن 3- جراحت در حد دامیه بند دوم انگشت میانی سمت چپ

پرونده به شعبه 5 تجدید نظر استان ارجاع و به تاریخ 13/3/90 در وقت فوق العاده با حضور اعضاء تشکیل و دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی  را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید . نماینده دادستان در دادگاه تجدیدنظر اظهار می دارد مطالب به شرح کیفر خواست است و تقاضای صدور حکم قانونی را دارد.

مشاوره ضرب و جرح

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی یونس و پ نسبت به دادنامه شماره 9063 مضبوط در پرونده کلاسه 827 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان که به موجب آن یونس به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت شاکی با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گواهی پزشکی قانونی اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات موجه در پرونده(بابت پارگی در حد دامیه لب بالا ) در حق شاکی محکوم می نماید .

در مورد بندهای 2و3 گواهی پزشکی قانونی به لحاظ فقد ادله اثبات کافی بزه انتسابی محرز نیست مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید در مهلت قانونی مورداعتراض قرار گرفته نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده رای مذکور مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمده ای که موجب فسخ باشد مواجه نبوده و مخدوش به نظر نمی رسد .

اعتراض معترض نیز مشمول هیچ یک از جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نیست بنابراین ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور رای تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.

رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان

منابع حقوقی:

 مواد 15-294-302-480 قانون مجازات اسلامی – اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری.

برای مشاوره ضرب و جرح عمدی همین حالا می توانید تماس بگیرید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .