نمونه رای ورود ثالث

مشاوره با وکیل لایحه اثبات وقوع بیع

دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.از شرایط ورود شخص ثالث:

      دعوائی قبلاً طرح شده باشد- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد- دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد. در این پرونده وارد ثالث در دعوی تقسیم ترکه که بین خواهان و خوانده دعوی اصلی جریان داشته ادعا نموده که در ملک متنازع فیه دارای حقوقی می باشد که با مطلع شدن از موضوع به عنوان وارد ثالث در مرحله تجدید نظر در پرونده وارد می گردد ولیکن همانطور که در فوق نیز اشاره شد می بایست شرایط دعوی ورود ثالث را دارا باشد که با توجه به اینکه در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور رای نموده است لذا دعوی خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده فلذا قرار رد دعوی صادر می گردد.

تجدیدنظر خواسته : ورود ثالث- تقسیم ترکه

خواهان ورود ثالث دادخواستی به خواسته ورود ثالث در پرونده شماره 900251 ت5 به خواسته صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ردیف اول دائر بر اینکه 6 دانگ پلاک ثبتی متعلق به مورث وی بوده است.

شعبه صادر کننده : شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک

دلایل و منضمات: 1- سند مالکیت 2- استعلام ثبتی به مالکین پلاک ثبتی بخش یک اراک 3- عند الزوم شهادت شهود

خواهان اظهار داشته است خوانده با ارائه دادخواست به دادگاه بدوی و ارائه صورتی از اموال عنوان نموده که شوهرش دارای اموال اعم از منقول و غیر منقول بوده که پس از فوت به ورثه وی منتقل شده و تقاضای تقسیم ماترک را نموده است یکی از اموالی را که مشارالیه مدعی است و جزء ماترک بوده 6 دانگ یک دستگاه عمارت مسکونی به پلاک ثبتی می باشد نامبرده برای اثبات ادعای خود دو فقره قولنامه عادی ارائه داده است.

هزینه دادرسی دعوی غیر مالی است و هزینه آن 10000تومان بهای هر برگ اوراق 200 تومان – بهای هر برگ دادخواست 500 تومان وکیل خواهان احمد

تمبر وکالتی پانصد هزار ریال ابطال تمبر 2500 تومان تمبر ابطال گردیده است

پرونده بدوی توسط شعبه جهارم حقوقی رسیدگی گردیده که مورد تجدیدنظر خواهی قرارگرفته است و خواهان ورود ثالث با ادعای فوق الاشاره در این مرحله تقاضای ورود ثالث می نماید.

دادخواست ورود ثالث ثبت و به تاریخ 2/4/90 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه5 تشکیل است پرونده تحت نظر است سپس اعضاء با مشورت مبادرت به صدور رای می نمایند.

رای دادگاه

 تجدیدنظر خواسته ورود ثالث

در خصوص دعوی ورود ثالث خانم پ با وکالت  به طرفیت خانم ها ا در پرونده 890251 شعبه 5 تجدیدنظر استان که به موجب آن دعوی خانم اکرم به طرفیت خانم ها ف و ب به خواسته تقسیم ترکه اموال با توجه به انجام کارشناسی به موجب دادنامه 89099400973 شعبه دادگاه دادگاه حقوقی منتهی به صدور حکم گردیده و در خصوص پلاک بخش یک اراک با توجه به قولنامه ای بودن و فاقد رسمی بودن دادگاه اعلام داشته در خصوص دیگر املاک ادعای مدرک رسمی ارائه نگردیده است.

که پس از تجدیدنظر خواهی در این قسمت رای و ارجاع به این شعبه به موجب دادنامه 90017000304 مورخ 30/3/90 چون پلاک مزبور مورد حکم قرار نگرفته قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر گردیده است . اینک ورود ثالث با ادعای مالکیت در پلاک مزبور به رسیدگی وارد گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه ورود ثالث پس از ختم رسیدگی و صدور حکم به دعوی وارد گردیده است فلذا دعوی مزبور خازج از موعد قانونی بوده و با استناد به ماده مخالف ماده 130 و 2 قانون آیین دادزسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد . این رای قطعی است بدیهی است صدور این رای مانع از طرح دعوی مستقل نخواهد بود .

رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

منابع حقوقی:

ماده 130 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .