فسخ قرارداد به دلیل خیار عیب

فروش مال غیر

برای مشاوره در خصوص فسخ قرارداد با وکلای سایت در ارتباط باشید.

موضوع: تقاضای فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی فعلا مقوم به 000/001/15 تومان وخسارات ناشی از عدم ایفای تعهد مقوم به 310000 تومان فسخ دعوی مالی هزینه دادرسی 100000 تومان- استرداد وجوه دریافتی هزینه دادرسی 300000 تومان تمبر وکالتی وکیل 24000 تومان کپی قرارداد – استماع شهادت شهود- عند الزوم ارجاع امر به کارشناس – فتوکپی مصدق اظهار نامه دلایل و منضمات دادخواست: گردشکار: احتراماً به استحضار عالی می رساند موکلین به موجب قرارداد مورخه 2/5/86 یک دستگاه تزریق پلاستیک با ظرفیت 300 گرم و 2 دست قالب با مشخصات موجود در قرارداد را از خوانده محترم خریداری وثمن آن را کلاً به فروشنده پرداخت نموده اند. قرارداد در اراک تنظیم شده پس از تحویل دستگاه و قالب ها ابتدا موکل متوجه می شود که قالب ها معیوب بوده و اظهار نامه رسمی جهت خوانده ارسال می نماید و پس از مدت طولانی ایشان قالب های دیگری را جایگزین می نماید که پس از نصب قالب های جدید باز هم امکان بهره برداری از دستگاه حاصل نگردید. سپس موکل متوجه می شود که دستگاه و قالب ها هر دو معیوب می باشد و قابلیت بهره برداری را ندارد. که در خصوص تمامی مطالب فوق شهود داشته که حاضرند در دادگاه ادای شهادت نمایند عیب دستگاه و قالب ها پنهان بوده و موکلین به آن آگاه نبوده اند. علیهذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به فسخ قرارداد مورخه 2/5/86 استرداد وجوه پرداختی پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و حق الزحمه کارشناس مستندا به مواد 198 و 519 و 515 ق.ا.د.م و ماده 10 و 422 ق.م و دیگر مواد قانونی مورد استدعا می باشد. ضمناً خسارات ناشی از عدم انجام تعهد نیز مورد تقاضا می باشد.

مشاوره با وکیل اعسار
وکیل تلفنی فسخ قرارداد

مشاوره با وکیل فسخ قرارداد

جلسه دادرسی در موعد مقرر تشکیل می گردد و خوانده حضور ندارد وکیل خواهان اظهار می دارد: عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و توضیحاً در کل طی مبایعه نامه مورخ 2/5/86 یک دستگاه تزریق پلاستیک را از خوانده ردیف اول خریده است که دستگاه تزریق 8 میلیون تومان شده و قالب آن نیز هفت میلیون تومان شد. مکان انعقاد قرارداد ،کارگاه موکل فروشنده بوده است وموکل نیز است و کل ثمن معامله نیز پرداخت شده است. چند روز بعد دستگاه ها را تحویل داده و به موجب صورت جلسه 28/8/86 که بعداً تنظیم شده قیمت قالبها 2 میلیون تومان کاهش یافته و در بند 5 صورت جلسه مقرر می شود شروع کار دستگاه از 3/9/86 باشد وخوانده یک نفر را همجهت راه اندازی می فرستد واز حوالی آذر یا دی سال 86 مشخص می گردد که قالب ها خوب جفت نمی شود و پلاستیک تولیدی قابلیت استفاده نداشته و لذا موکل قالب ها را به خوانده عودت می دهد تا قالب سالم بفرستد و این کار ارسال قالب سالم حدود 14 ماه طول می کشد و خوانده با تاخیر زیاد قالب های جدید می فرستد و مجدداً مشخص می گردد که قالب ها مطلوب عمل نمی کند. و نهایتاً موکل به فردی که خبره این کار بوده مراجعه می کند و وی از دستگاه در اواخر آذر امسال بازدید می کند که مشخص می شود نه تنها قالب هایی که خوانده ارسال نموده مشکل داشته بلکه کل دستگاه نیز معیوب بوده و بلافاصله پس از وقوف به موضوع خواهان به بنده مراجعه کرده و ما نیز بلافاصله درخواست دادیم تا فوریت خیار عیب اعمال شده باشد. البته در بند 5 ماده 3 قرارداد درج شده که قالب ها گارانتی است و تا یکصد هزار ضرب گارانتی دارند و در تبصره نیز درج شده که اگر موکل از خریدن قالب ها پشیمان شد می تواند قالب ها را برگرداند و پولش را پس بگیرد و چون معیوبی دستگاه موجب عدم انتفاع آن ها از تاریخ 3/9/86 که در صورت جلسه 28/8/86 درج شده گردیده خسارات وارده از جمله هزینه کرایه کارگاه که ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال بوده نیز مورد مطالبه است. دادگاه اقدام به جلب نظر کارشناس جهت بررسی این که دستگاه تزریق پلاستیک مورد معامله و قالب های آن معیوب بوده یا خیر، در اجرای ماده 257 ق.آ.د.م قرار ارجاع به کارشناس صادر می کند. هزینه اش به عهده خواهان می باشد. کارشناس ظرف مدت یک هفته از تاریخ اجرای قرار کارشناس با مراجعه به محل کارگاه خواهان و بازید از دستگاه و قالبهای آن که خوانده ردیف اول اقدام به فروش آن کرده و بررسی دقیق و آزمایش های لازم روی دستگاه به دادگاه گزارش نماید. آیا دستگاه و قالب های آن دارای عیب یا معایبی می باشند، صراحتا با تعیین نوع عیب مشخص و به دادگاه گزارش شود.

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل فسخ قرارداد

جلسه دوم رسیدگی تشکیل نظریه کارشناس نیز به شعبه واصل گردیده که به این شرح می باشد: 1- سه عدد قالب فروخته شده معیوب بودند و قالب ساز دیگری واقع در قطب صنعتی هم این مسئله را تایید کرد. 2- ضمن راه اندازی دستگاه متوجه گردیدم که دستگاه مزبور تابلو برق سالم دارد و دو ایراد دیگر را مشاهده کردم. دستور دادگاه: دفتر برابرقرار ارجاع امر به کارشناس قوانین اخطاریه ارسال شود تا ظرف 1 هفته جهت رویت نظریه اقدام و چنان چه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند اعلام نمایند . دادگاه در اجرای ماده 263 ق.ا.د.م قرار تکمیل نظریه کارشناس را صادر می نماید تا کارشناس محترم با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه این صورت جلسه نظریه تکمیلی خود را تقدیم نماید. نظریه تکمیلی کارشناس : دستگاه قبلا این مشکل را داشته و عیوب ذکر شده در نظریه قبلی را داشته و لازم بوده دستگاه را ه اندازی شده و یک نفر خبره آن را کنترل می کرده است. سپس دادگاه با توجه محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه اقدام به صدور رای بدین شرح می نماید:

وکیل آنلاین فسخ

رای دادگاه در خصوص دعوای آقایان آقای ف و ا با وکالت ر علیه آقای محمد وشرکت والا فن به خواسته رسیدگی صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ 2/5/86 به لحاظ خیار عیب مقوم به سه میلیون و صد هزار ریال و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ صد و پنجاه میلیون و ده هزار ریال و پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، و حق الزحمه کارشناس و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و با توضیح این که ادعای وکیل خواهان ها به شرح دادخواست واوراق پرونده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده مندرجات مبایعه نامه عادی مورخ 2/5/86 حکایت از فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک و قالب های آن از ناحیه خوانده در قبال ثمن مندرج در قرارداد به خواهان ها دارد و با توجه به این که وکیل مدعیان مدعی معیوب بودن مبیع گردیده، دادگاه بررسی موضوع را به کارشناس رسمی واجد صلاحیت ارجاع نموده که کارشناس طی نظریه خود عیب سه عدد قالب ها و دستگاه مورد معامله با وصف لقی برش ها و سالم نبودن گیربکس آن را تایید نموده و طی نظریه تکمیلی نیز عیب دستگاه تا زمان راه اندازی را محقق اعلام نموده است که با توجه به نظریه کارشناس و ایجاد خیار عیب برای مشتری جهت فسخ به اعتبار عیب با توجه به این که خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و تعرض وخدشه ای به خواسته وکیل خواهان ها و دلیلی بر سلامت دستگاه و قالب های مورد معامله ننموده است، لذا دادگاه خواسته وکیل خواهان ها به شرح آتی محمول بر صحت و واقع تشخیص و به استناد مواد 422، 423، 426، 449 و 451 ق.م و مواد 198 و 519 و مفهوم مخالف ماده 265 ق.آ.د.م حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد مبایعه نامه عادی مورخ 2/5/86 در راستای آن حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول و استراداد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ثمن معامله در قبال تحویل مبیع به وی و نیز پرداخت مبلغ 6387000 ریال خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل به میزان مندرج در وکالت نامه و دستمزد کارشناس از جهت تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. در مورد بخش دیگر خواسته مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد که وکیل خواهان ها مصادیق آن به شرح صورت جلسه وصول از جمله اجاره بهاء کارگاه محل نگهداری دستگاه و قالب ها عنوان نمودن نظربه اینکه با وجود طرح دعوا جهت فسخ مبایعه نامه موجبی بر مطالبه خسارات عدم انجام تعهد وجود نداشته و مبلغ مال الاجاره پرداختی برای کارگاه ماهیت خسارت ندارد. دادگاه این قسمت از خواسته را وارد تشخیص نداده و به استناد ماده 197 ق.آ.د.م حکم بر بطلان دعوا در مطالبه خسارت عدم انجام تعهد صادر و اعلام میدارد. با توجه به این که فروشنده در مبایعه نامه عادی مستند دعوا خوانده ردیف اول به عنوان شخص حقیقی بوده و دعوا توجهی به شرکت خوانده ردیف دوم که فروشنده محسوب نمی گردد ندارد.

منابع حقوقی: مواد 422، 423، 426، 449 و 451 قانون مدنی – مواد 198 و 519 و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به عیب مبیع خواهان اقدام به فسخ قرارداد می نمایدو مطابق با ماده 449 قانون مدنی فسخ قرارداد به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود که در این پرونده خواهانها با ارسال اظهارنامه به خوانده معایب را اعلام می نمایند و خوانده نیز نسبت به برطرف نمودن آن اقدام ولیکن باز هم معایب اولیه برطرف نمی گردد که با تقدیم دادخواست تقاضای فسخ قرارداد معامله فی مابین را می نمایند که دادگاه پس از بررسی و اخذ نظر کارشناس در خصوص عیب دستگاه و اعلام نظر کارشناس مبنی بر عیب دستگاه تا زمان راه اندازی حکم بر تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی فی مابین می نماید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .