مشاوره با وکیل فسخ معامله

صلح نامه

مشاوره حقوقی آنلاین صلح نامه


مشاوره با وکیل فسخ معامله به دلیل خیار غبن می تواند به شما در حل مشکل حقوقی شما کمک نماید . این مقاله را مطاله نمایید.

در این مقاله ابتدا توضیحی در خصوص خیار غبن داده شده و سپس دو نمونه لایحه دفاعیه نیز آورده شده است . می توانید از لوابح مذکور استفاده نمایید .

در قانون مدنی مواد ۴۱۸، ۴۱۷ و ۴۱۶ مبحثی با عنوان خیار غبن جهت فسخ معامله در نظر گرفته شده‌ است. فرض کنید شما یک ملکی را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری نموده‌اید و پس‌از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت ملک بسیار بالا معامله شده و در واقع حدود پانصد میلیون تومان بوده ‌است .در این‌جا شما مغبون شده‌اید . یعنی ضرر کرده‌اید .

بنابراین اختیار فسخ معامله را به دلیل خیار فسخ دارید.

از طرف دیگر فروشنده نیز می‌تواند از این خیار استفاده کند . یعنی خیار غبن متعلق به هر دو طرف معامله است  . ممکن است فروشنده نیز مغبون شده باشد و ملکی که ارزش بیشتری داشته باشد به قیمت کم‌تر فروخته است. بنابراین خیار غبن اختصاص به هر دو طرف معامله دارد. خیار غبن باید از نوع فاحش باشد . یعنی غبن باید خیلی زیاد باشد .

اختلاف و ضرری که بین مبلغ معامله است باید بسیار زیاد باشد . ده درصد و بیست درصد معمولاً مورد قبول و قابل مسامحه است. ولی بیشتر از آن طرف می‌تواند نسبت ‌به فسخ معامله اقدام نماید. برای اثبات و احراز موضوع می‌توان دادخواست تأیید فسخ معامله را در دادگاه مطرح نمود .

طبق روال پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌گردد . در صورت تأیید مبلغ بیشتر از معامله دادگاه حکم بر فسخ معامله صادر می‌نماید . یکی از موارد بسیار مهم و اساسی در خیار غبن فوری بودن آن است . یعنی این‌که فرد فرد به‌محض اطلاع نسبت‌ به اعمال خیار فسخ معامله اقدام نماید . پس‌از گذشت مدت زمان عرفی از اطلاع فرد و عدم استفاده از این خیار اسقاط شده تلقی می‌گردد .

نمونه لایحه دفاعیه فسخ معامله به دلیل خیار غبن

مشاوره با وکیل فسخ معامله می تواند به شما در روند پرونده کمک نماید .

ریاست محترم شعبه….. حقوقی شهرستان ………

سلام‌علیکم

 احتراماً اینجانب ….. خوانده پرونده کلاسه …… مطالب ذیل را در دفاع به استحضار عالی می‌رساند:

 خانم خواهان خانم که خواهر اینجانب می‌باشد دادخواستی به خواسته تأیید فسخ قرارداد مطرح و ادعا نموده که در سال ۹۹ اقدام به فروش سهم‌الارث پدری خود به مبلغ 30 میلیون تومان نموده‌است. پس‌از حدود دو سال برابر کارشناس تقسیم ترکه مدعی شده که از قیمت‌ها مطلع نبوده و دچار غبن شده و تقاضای فسخ معامله را نموده‌است.

 به عرض می‌رساند اولاً حدود 2 سال از فروش سهم‌الارث می‌گذرد . و ایشان در حضور شهود و مطلعین ملک را فروخته و از میزان قیمت‌ها مطلع بوده و ثانیاً در سال ۹۹ قیمت عرفی و معامله ای ملک همان مبلغ مندرج در معامله یعنی سی میلیون تومان می‌باشد و ایشان نمی‌تواند پس‌از دو سال و افزایش چند صد برابر قیمت املاک قیمت سال ۹۹ را با الان مقایسه نماید برای اثبات ادعای خود دلایل خود را به این شرح ارائه می‌نمایم :

این روستا دارای ۹۶ شعیر می‌باشد که در قانون اصلاحات اراضی به ‌صورت شعیر بین کشاورزان تقسیم و تحویل گردید. مورث اینجانب صاحب ‌نسق روستای ….به میزان یک‌ونیم شعیر بر اساس اسناد صلح قطعی مشتمل بر رهن و سپس یک شعیر را بعداً به‌صورت عادی خریداری می‌نمود و جمعاً سهم‌الارث مورث ۲ و نیم شعیر می‌باشد .

لایحه دفاعیه فسخ معامله

همان‌طور که به عرض رسید در سال ۹۹ قیمت عرفی و معامله ای املاک بر اساس قیمت معامله فی مابین بوده‌است. دلیل آن اول وجود قولنامه عادی خریدوفروش ملک در روستا می‌باشد که قیمت یک شعیر زمین دویست میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته‌است که با وصف ورثه حدود همان مبلغ معامله می‌باشد. (پیوست ۱)

دوم مدرک دال بر قیمت صحیح ملک در سال ۹۹ نظریه کارشناسی ارزیابی ملک مربوط به پرونده کلاسه ….. شعبه سوم اجرای احکام می‌باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌ای به طرفیت اشخاص دیگر در سال ۹۹  صورت و مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. (پیوست۲)

در نظریه کارشناسی ارزش هر شعیر اعم از آبیزار و دیم‌زار با حق آب از قنات و چاه ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده‌است که با قیمت زمان مورد معامله مطابقت دارد ضمن اینکه در کارشناسی مذکور زمین موصوف دارای یک حلقه چاه آب نیز بوده و ملک اینجانبان فاقد چاه آب می‌باشد .

علی‌هذا نظر به این‌که اولاً دو سال از زمان معامله می‌گذرد و طبیعتاً با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها ارزش املاک تغییر نموده خیار غبن معنا ندارد ثانیاً با توجه به معاملات انجام‌شده در آن ایام و مبایعه نامه ارائه‌شده پیوست و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی املاک روستا خواسته خواهان وجاهت قانونی نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی‌حقی ایشان را دارد.

با تشکر

روال رسیدگی در دادگاه

پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ، کارشناس اعلام نموده است که قیمت زمان مورد معامله دو برابر قیمت خرید ملک بوده است . خواندگان نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نموده ولیکن نهایتا حکم بر تایید فسخ معامله به دلیل غبن صادر می گردد. خواندگان از رای صادره به شرح ذیل اعتراض می نمایند . در خصوص فسخ معامله به دلیل خیار غبن مشاوره با وکیل فسخ معامله را از دست ندهید .

فسخ معامله به دلیل خیار غبن

لایحه تجدید نظر خواهی فسخ معامله به دلیل خیار غبن

بسمه  تعالی

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام‌علیکم

 احتراماً اینجانب…… بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را نسبت به دادنامه شماره ……….. مورخ 29/8/1401 موضوع پرونده کلاسه ………… بایگانی …….. صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …… که در تاریخ 29/8/1401 ابلاغ گردیده اعلام و مطالب ذیل را در دفاع از حقوقی قانونی و شرعی خود به استحضار عالی می‌رساند:

 خانم تجدید نظر خوانده که خواهر اینجانبان می‌باشد . دادخواستی به خواسته تأیید فسخ قرارداد مطرح و ادعا نموده که در سال ۹۹ اقدام به فروش سهم‌الارث پدری خود به مبلغ 30 میلیون تومان نموده‌است. پس‌از حدود دو سال برابر کارشناسی تقسیم ترکه مدعی شده که از قیمت‌ها مطلع نبوده و مغبون شده و تقاضای فسخ معامله را نموده ‌است.

دادگاه محترم بدوی و کارشناس پرونده توجهی به دلایل متقن و محرز و رسمی اینجانبان که شامل :

(1- نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده حقوقی دیگری ( شعبه سوم اجرای احکام مدنی تحت کلاسه ….. که تقاضای مطالبه پرونده استنادی را از دادگاه محترم تجدید نظر دارد که بین اصحاب دعوای دیگری در خصوص ارزیابی املاک مجاور ملک اینجانب صورت گرفته است تا حقیقت کشف شود و نادرستی نظریه کارشناسی و رای دادگاه اثبات شود

 2- قولنامه فروش زمین های مجاور ملک در همان سال وقوع معامله )   نداشته اند و به صرف ارائه نظریه کارشناسی که نسبت به آن نیز اعتراض نمودیم . ولیکن مورد توجه قرار نگرفت حکم بر فسخ معامله صادر شده است . نظریه کارشناسی که با واقع به هیچ وجه مطابقت نداشته در حالی که اسناد محرزی در خصوص کشف قیمت زمان معامله وجود داشته است .

 به عرض می‌رساند اولاً حدود دو سال از فروش سهم‌الارث می‌گذرد و ایشان در حضور شهود و مطلعین ملک را فروخته و از کم ‌وکیف قیمت‌ها مطلع بوده است . برای اینکه تجدید نظرخوانده بتواند با استناد به ماده 416 قانون مدنی  به خیار غبن استناد کند باید شرایط تحقق وجود داشته باشد . از جمله شرایط آن اینکه اگر فرد مغبون در هنگام انعقاد قرارداد به قیمت واقعی آگاه باشد حق استفاده از خیار غبن را ندارد .

در مانحن فیه خواهر بنده با پرس و جو از اهالی روستا و مطلعین و اخذ قیمت اقدام به فروش سهم الارث خود به اینجانبان نموده است و به هیچ وجه فریب نخورده است ثانیاً در سال ۹۹ قیمت عرفی و معامله ای ملک همان مبلغ مندرج در معامله یعنی 30 میلیون تومان می‌باشد و ایشان نمی‌تواند پس‌از دو سال و افزایش چند صد برابر قیمت املاک قیمت سال ۹۹ را با الان مقایسه نماید.

دلایل اثباتی برای خیار غبن مشاوره با وکیل فسخ معامله

 برای اثبات ادعای خود دلایل خود را به این شرح ارائه می‌نمایم :

کل روستا دارای ۹۶ شعیر می‌باشد که در قانون اصلاحات اراضی به‌صورت شعیر بین کشاورزان تقسیم و تحویل گردیده است. پدر اینجانب صاحب ‌نسق روستا به میزان یک‌ونیم شعیر بر اساس اسناد صلح قطعی مشتمل بر رهن و یک شعیر را بعداً به‌صورت عادی بوده و جمعاً سهم‌الارث مورث ۲ و نیم شعیر می‌باشد.  در سال ۹۹ قیمت عرفی و معامله ای املاک بر اساس قیمت معامله فی مابین بوده‌است .

دلیل آن وجود قولنامه عادی خریدوفروش ملک در روستا می‌باشد که قیمت یک شعیر زمین دویست میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته‌است که با وصف ورثه حدود همان مبلغ معامله می‌باشد.

تجدید نظرخواهی در فسخ معامله

مدرک دال بر قیمت صحیح ملک در سال ۹۹ نظریه کارشناسی ارزیابی ملک مربوط به پرونده کلاسه شعبه سوم اجرای احکام مدنی می‌باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌ای به طرفیت اشخاص دیگر در سال ۹۹  صورت و مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

در نظریه کارشناسی ارزش هر شعیر اعم از آبیزار و دیم‌زار با حق آب از قنات و چاه ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده‌است که با قیمت زمان مورد معامله مطابقت دارد ضمن اینکه در کارشناسی مذکور زمین موصوف دارای یک حلقه چاه آب نیز بوده و ملک اینجانبان فاقد چاه آب می‌باشد .

علی‌هذا نظر به این‌که اولاً دو سال از زمان معامله می‌گذرد و طبیعتاً با افزایش  قیمت‌ها ارزش املاک تغییر نموده خیار غبن معنایی ندارد ثانیاً با توجه به معاملات انجام‌شده در آن زمان و وجود قولنامه ارائه‌شده پیوست و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی املاک روستا خواسته خواهان وجاهت نداشته فلذا از محضر دادگاه محترم تجدید نظر استان تقاضا نقض دادنامه صادره را استدعا دارد .

    با تشکر

   تجدید نظرخواه

شما می توانید با مشاوره با وکیل فسخ معامله در خصوص سوال حقوقی خود کسب اطلاع کنید .

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *