مشاوره تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

برای مشاوره تحصیل مال نامشروع می توانید به صورت تلفنی با ما تماس بگیرید .

در این پرونده متهم با توجه به اینکه از راه حیله و با موجه نشان دادن خود اقدام به تحصیل وجوه حساب بانکی شاکی نموده است لذا مجازات ایشان مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر دارد هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. که در خصوص رد مال و حبس رای صادر شده و لیکن در خصوص پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده حکم صادر نشده است.

مشاوره
مشاوره با وکیل

موضوع اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع

گردشکار:

شاکی اظهار می دارد در تاریخ 12/10/89 جهت برداشت پول به وسیله کارت خود پرداز بانک رفاه رفته و در آنجا جلوی خودپرداز آقای ناشناسی که کارت خانمی به نام اعظم را دست داشته به من اظهار نمود که کارت خود را به من بدهید من برای شما دریافت می کنم چون شما پیر می باشد و بنده به خاطر اینکه می خواهد خوبی کند کارت خود را با اطمینان به وی دادم و پس از مدتی معلوم شد مبلغ 000/500/1 ریال به شماره حساب کارت خانم  ا.م واریز نموده و به امانت خیانت نموده و کلاهبرداری نموده است .لذا تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده را دارم.

در ابتدا خانم ا.م احضار می شود و از وی تحقیقات به عمل می آید که وی اظهار می دارد عابر بانک من احتمالاً دست شوهرم بوده و من بی اطلاع هستم.

دستور بازپرس شعبه 3 : پروده عیناً عدوت مقرر است با همکاری خانم ا.م شهود ایشان پیرامون موضوع تحقیق فیلم دوربین بانک بررسی و نتیجه تا 5 روز آینده به نظر برسد.

در همین حین خانم اعظم و شاکی اعلام گذشت می نمایند و لیکن با دستور بازپرس شعبه صرف نظر از اعلام گذشت شاکی دستورات قبل انجام و پرونده به همراه متهم به نظر برسد.

با توجه به اینکه چندین مرتبه متهم احضار می گردد ولیکن در مرجع انتظامی و دادسرا حضور پیدا نمی نماید قرار مجرمیت صادر می گردد.

برای مشاوره تحصیل مال نامشروع بهرین راه تماس با سایت وکیل دان است .

قرار مجرمیت

در وقت فوق العاده با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.

در خصوص اتهام آقای ج دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت ا با عنایت به دلایل ذیل :   1- شکایت شاکی خصوصی   2- نتیجه استعلام بانکی و اظهارات همسر متهم      3- متواری شدن متهم و عدم حضور جهت انجام تحقیقات با وصف ابلاغ قانونی احضاریه بزه انتسابی محرز و مسلم است و قرار مجرمیت وی صادر می گردد. و در خصوص اتهام خانم ا.م با عنایت به دفاعیات متهمه و عدم احراز وقوع بزه توسط متهمه قرار منع تعقیب صادر که این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض  می باشد .سپس کیفر خواست صادر و وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای مجازات می شود.

پرونده به شعبه جزایی ارسال و با توجه به مجهول المکان بودن متهم مراتب وقت رسیدگی با تاریخ 22/1/90 یک نوبت و یک ماه قبل از فرا رسیدم وقت رسیدگی در روزنامه محلی منتشر می گردد.

تحصیل مال از طریق نامشروع

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ج فعلاً مجهول المکان و احضار شده از طریق انتشار آگهی که بیش از این انعکاسی از مشخصات دیگر ایشان نیست دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/500/1 ریال موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب توجهاً به جمیع محتویات پرونده با توجه به مشروح شکایت شاکی خصوصی که مدعی است در تاریخ 12/10/89 عصر هنگام قصد دریافت وجه از حساب خویش از طریق دستگاه خود پرداز بانک رفاه را داشته که شخص متهم با توجه به کهولت سن شاکی و جهت به اصطلاح احسان اظهار می دارد این عملیات را برایش انجام دهد که در همین اثناء مبادرت به انتقال مبلغ 000/500/1 ریال از حساب شاکی به کارت متعلق به همسرش خانم ا می نماید .

علیهذا با عنایت به تحقیقات جامع صورت گرفته و ملاحظه استعلام به عمل آمده از بانک منضم به پرینت کارکرد حساب شاکی و اظهارات خانم ا که بالصراحه اعلام داشته اقدام مجرمانه انتسابی نه توسط وی بلکه به وسیله متهم به وقوع پیوسته  نیز با درنظر گرفتن عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی با وصف ابلاغ قانونی و انتشار آگهی و عدول از حق آخرین دفاع و مداقه در قرار مجرمیت مستدل بازپرس محترم شعبه سوم و سایر قرارئن در پرونده من الحیث المجموع بزهکاری وی نزد دادگاه محرز و مسلم و مستنداً به ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367متهم را علاوه بر رد مال به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید . رای صادر غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه جزائی

منابع حقوقی:

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367

مشاوره تحصیل مال نامشروع با وکلای سایت وکیل دان

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .