لایحه مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله

بسمه تعالی
ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان
سلام علیکم
احتراماً اینجانب بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را نسبت‌ به دادنامه شماره مورخ 21/1/1402 موضوع پرونده کلاسه صادریین دادرسی مدنی اعلام و در دفاع مطالب ذیل را به استحضار قضات عالی دادگاه تجدیدنظر استان می‌رساند:
شرح ماوقع:
اینجانب دادخواستی به خواسته مطالبه ثمن معامله به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم مطرح نموده ام با این توضیح که پدر و مادر مرحوم اینجانب بالمناصفه مالک شش‌دانگ یک باب آپارتمان مسکونی بوده‌اند که به ‌صورت عقد بیع آپارتمان مذکور را به خواهرم تجدیدنظر خوانده واگذار نموده اند ولیکن خواهرم مبلغی به ‌عنوان مطالبه ثمن معامله به مورثین اینجانب پرداخت نکرده‌ است و از این بابت بدهکار می‌باشد . متأسفانه مراجعات مکرر ایجانب جهت اخذ ثمن معامله میسر واقع نگردیده و تجدید نظرخوانده مدعی هبه‌ ملک مذکور به خودش از جانب مورثین شده ولیکن دلیل و مدرکی دال بر این ادعا ارائه ننموده است و متأسفانه دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال که معامله مذکور ظهور درعقد هبه دارد حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است که رای صادره با عنایت به دفاعیات معروضه خلاف قوانین و مقررات حقوقی اصدار یافته و موجب تضییع حقوقی قانونی بنده گردیده است .

دفاعیات:
برابر سند رسمی شماره مورخ دفترخانه اسناد رسمی شماره تهران که مضبوط در پرونده می‌باشد ملک مذکور توسط مورثین به تجدید نظرخوانده انتقال قطعی یافته است. با ملاحظه سند انتقال مشخص است که سند مذکور سند رسمی قطعی غیرمنقول بوده و در آن به صراحت مبلغ مورد معامله درج گردیده است و در ذیل آن در خصوص نحوه پرداخت آمده ‌است : (( تماماً بالاقراره تسلیم فروشندگان شده ‌است )) . متن و سیاق سند رسمی دلالت بر وقوع عقد بیع دارد چرا که احکام خاصه بیع در قسمت شرایط آن آورده شده ‌است ازجمله استفاده از الفاظ خریدار و فروشنده که مختص عقد بیع است و در عقد هبه راه ندارد .
در تعریف عقد هبه در ماده ۷۹۵ قانون مدنی آمده‌ است : (( هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند ، تملیک کننده واهب و طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند )) لذا چنانچه مقصود هبه ملک بود الفاظ مربوط به عقد هبه ( واهب ، متهب ، مال موهوبه ) می‌بایست مورد استناد قرار گیرد و نه الفاظی که خاصه در عقد بیع به کار می رود.
در سطر اول سند رسمی اشاره به اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش اشاره دارد . هما‌طوری‌که مستحضر می‌باشید خیارات مختص عقد بیع و در کل عقود معوض بوده و به ‌خصوص خیار غبن فاحش که دلالت در اختیار فسخ معامله به دلیل غیر متعارف بودن قیمت و زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دارد که در عقد هبه باتوجه به ماهیت آن‌که تملیک رایگان می‌باشد وجاهت ندارد .
لذا اسناد واگذاری و سند رسمی انتقال تماماً بر انعقاد عقد بیع فی‌مابین مورثین و تجدید نظر خوانده حکایت دارد.
در قانون اصل بر این است که هیچ‌کس مال خود را مجاناً به دیگری واگذار نمی‌نماید و فرع بر التزام به رایگان بودن آن می‌باشد لذا جهت اثبات اصل نیاز به دلیل نمی باشد و تجدید نظر خوانده که اظهار خلاف اصل یعنی وقوع هبه را دارد باید این موضوع را اثبات نماید و به قولی ( البینه علی المدعی) بنابراین در موضوع خواسته که مطالبه ثمن معامله می باشد و سند رسمی انتقال در دفتر خانه موید عقد بیع است چنانچه تجدید نظرخوانده مدعی وقوع عقد هبه است بینه و دلیل با ایشان خواهد بود و دادگاه محترم بدوی بدون ارائه حتی یک دلیل مشخص نیست چگونه استنباط نموده اند که عقد ، هبه بوده و بیع نبوده است .
در مانحن فیه نیز مورثین قصد انتقال ملک به صورت هدیه به تجدید نظرخوانده را نداشته اند و این موضوع هم از طریق ملاحظه سند رسمی انتقال به صورت بیع نامه و هم از طریق شهادت شهود قابل اثبات و احراز می باشد . در این خصوص شهود حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشند تا گواهی نمایند که تجدید نظرخوانده بارها در خصوص پرداخت ثمن معامله به قیمت کارشناسی استنکاف نموده است که مدرک مثبته گواهی شهود پیوست می باشد .
علی ایحال با توجه به اینکه در سند رسمی انتقال ملک به صراحت عقد بیع مورد نظر متعاملین بوده و سند نیز سند رسمی است که خدشه ای به آن وارد نیست مگر با دلیل و مدرک که در این پرونده تجدید نظرخوانده دلیلی ارائه ننموده که ملک به عقد هبه به ایشان واگذار شده باشد بنابراین عقد فی مابین مورثین و تجدید نظرخوانده بیع نامه تلقی می گردد و الزام خریدار به تادیه ثمن معامله نیز از آثار عقد بیع می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
علیهذا از محضر دادگاه محترم تجدید نظر استان بدواً تقاضای تشکیل جلسه جهت حضور شهود اینجانب را داشته و سپس با دفاعیات معروضه تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم بر محکومیت تجدید نظرخوانده به پرداخت ثمن معامله مورد استدعاست ./.
با سپاس فراوان – تجدید نظرخواه

برای مشاوره در خصوص مطالبه ثمن معامله همین حالا می توانید مشاوره دریافت نمایید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .