مطالبه مهریه از دادگاه

مطالبه مهریه از دادگاه

برای مشاوره در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه می توانید با وکلای متخصص سایت وکیل دان مشاوره نمایید. در قسمت ذیل صفحه و یا در صفحه اول نوع مشاوره را انتخاب و سپس از طریق درگاه پرداخت نسبت به واریز حق مشاوره با وکیل اقدام و پس از آن شماره وکیل و مشاور حقوقی برای شما ارسال می گردد . پس از آن می توانید با وکیل مشاوره آنلاین و تلفنی در سریع ترین زمان داشته باشید .

مطالبه مهریه از دادگاه ابتدا باید در اداره ثبت اسناد تشکیل پرونده دهید و پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه طرح دعوی نمایید .

مشاوره با وکیل مطالبه مهریه از دادگاه
وکیل تلفنی مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره با وکیل در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه

کلاسه اجرائی : 89004

شماره دادنامه : 1201134

محکوم له : صدیقه

محکوم علیه : محمد

موضوع : مطالبه مهریه از دادگاه

شعبه صادر کننده : شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره 8910200052 و شماره دادنامه مربوط به 880991134 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد100 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 800/171 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خوهان خواسته به 000/000/11 ریال تقدیم شده است که پرداخت سهم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد طبق تبصره 2 ماده 36 اقدام شود.

رأی صادره غیابی می باشد بنابر این :

نظر به اینکه رأی غیابی در پرونده شماره 8914 به نفع خانم ص.د فرزند ر صادر گردیده است اینجانب س.د فرزند ت با ارائه جواز کسب 30/5/86 /793 و کپی شناسنامه که ضمیمه در خواست می باشد ضمانت رأی غیابی پرونده مذکور را برای اجرای حکم می نمایم و چنانچه در آینده محکوم علیه نسبت به رأی غیلبی اعتراضی نمود و حکم صادره نقض گردید چس از ابلاغ به اینجانب نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایم و چنانچه خسارتی به محکوم  علیه وارد شد جبران خسارت نمایم.مطالبه مهریه از دادگاه خانواده

وکیل آنلاین مطالبه مهریه از دادگاه

قرا قبولی کفالت

دادگاه : چون ملائت کفیل حرز است لذا قرار قبولی کفلت نامبرده از محکوم له در راستای تبصره 2 ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی تا خاتمه رسیدگی و واجرای دادنامه را صادر می نماید مفاد قرار حضوراً به کفیل ابلاغ گردید.

محکوم له طی لایحه ای از اجرای احکام تقاضای توقیف محکوم علیه را می نماید .

اجرای احکام طی نامه ای به واحد  اجرائیات  اعلام می کند ضمن مراجعه به محکوم علیه به نشانی زیر محکوم به مذکور را از وی اخذ و در صورت تمرد از اجرای حکم با معرفی محکوم له از اموال وی با رعایت مستثنیات دین توقیف و در صورت عدم تراضی طرفین به قیمت اموال موضوع توسط کار شناسی و یا خبره ارزیابی و اموال به حافظ امینی سپرده و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را گزارش و چنانچه محکوم علیه اموالی برای توقیف ندارد موضوع را صراحتاً در صورتجلسه قید نمایید .

ضمناً از محکوم علیه موصوف مبلغ 000/550 ریال بابت نیم عشر دولتی در یافت و به حساب سیبا بانک ملی واریز و رسید آن به این اجراء ارسال نمایید .

مأمورین به محل اعزام و اعلام می نماید که محکوم علیه در محل حضور ندارد و اموالی نیز ندارد .مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره حقوقی تلفنی جلب مهریه

محکوم له طی لایحه ای تقاضای جلب سیار محکوم علیه را می نماید و اجرای احکام مدنی نیز مراتب را جهت کسب دستور به نظر ریاست محترم شعبه می رساند .

دستور ریاست شعبه : باتوجه به محتویات پرونده با اعمال ماده 2 موافقت می شود برگ جلب سیار به مدت اعتبار 3 ماه صادر می گردد و مأمورین موفق به جلب محکوم علیه می گردد و مراتب را به واحد اجرای احکام اعلام می نماید .

در تاریخ 20/3/89 پرونده کلاسه 892 در وقت فوق العاده در محل شعبه 3 اجرای احکام مدنی دادگستری تحت نظر است و محکوم علیه مجلوباً و تحت الحفظ مأمور مراقب در محل فوق حاضر است مفاد اجرائیه به نامبرده تفهیم شد و اظهار داشت متوجه شدم توانایی پرداخت محکوم به را ندارم و مالی هم جهت توقیف ندارم .

ریاست محترم ندامتگاه مرکزی

باتوجه به محتویات پرونده اجرایی به کلاسه 890040 ج 12 آقای محمد داودآبادی محکوم است به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم له صدیقه لذا نامبرده معرفی و اعزام می گردند و تا پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم له و یا اثبات اعسارش باید در حبس مانده و مراتب را به این واحد اعلام فرمایید.

مطابق دادنامه شماره 8900502مورخ 30/3/89 در پرونده کلاسه 8561  شعبه حقوقی حکم به طلاق توافقی صادر می گردد و زوجه تمام مهریه و نفقه  خود را به زوج بذل و  زوج نیز قبول بذل نمود.

مشاره با وکیل خانواده وصول مهریه

دستور ریاست شعبه :

دفتر محترم با توجه به صدور طلاق و بذل کل مهریه توسط محکوم له چنانچه محکوم علیه به علت دیگری بازداشت نباشد فوراً آزاد گردد.

حکم طلاق توسط سر دفتر اجرای و طی شرح به اجرای احکام اعلام می نماید ریاست محترم شعبه 12دادگاه اراک احتراماً گواهی می شود آقای محمد و بانو ص در مورخه 30/3/89 مطلقه گردیدند به طلاق خلع نوبت اول که کپی طلاق نامه ضمیمه تقدیم می گردد.

منابع حقوقی:

تبصره 2 ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی – مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده

استدلال و نظریه در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه

مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر دارد هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .با توجه به اینکه مامورین اجرائیات یک مرحله جهت توقیف اموال خوانده اقدام نموده اند و برابر صورتجلسه مذکور اعلام داشته اند که مالی برای توقیف وجود نداشت لذا به استناد ماده فوق الذکر تقاضای جلب نامبرده از سوی زوجه به عمل می آید و محکوم علیه به زندان اعزام می گردد و لیکن با توجه به طلاق توافقی فی مابین خواهان و خوانده و بذل کل مهریه محکوم علیه از زندان آزاد می گردد.

برای اینکه بتوانید با وکلای سایت وکیل دادن در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه سوال و مشاوره نمایید همین حالا وارد سایت شده و از خدمات حقوقی سایت و وکلای ما استفاده نمایید .

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. سلام من مهریه را میخواهم بگیرم آیا برای طلاق الان اقدام کنم و یا باید تکلیف مهریه را اول روشن و تعیین تکلیف شود تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .