مطالبه مهریه از دادگاه

مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره با وکیل مطالبه مهریه از دادگاه


برای مشاوره در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه می توانید با وکلای متخصص سایت وکیل دان مشاوره نمایید. در قسمت ذیل صفحه و یا در صفحه اول نوع مشاوره را انتخاب و سپس از طریق درگاه پرداخت نسبت به واریز حق مشاوره با وکیل اقدام و پس از آن شماره وکیل و مشاور حقوقی برای شما ارسال می گردد . پس از آن می توانید با وکیل مشاوره آنلاین و تلفنی در سریع ترین زمان داشته باشید .

مطالبه مهریه از دادگاه ابتدا باید در اداره ثبت اسناد تشکیل پرونده دهید و پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه طرح دعوی نمایید .

baner 1 - مطالبه مهریه از دادگاه
وکیل تلفنی مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره با وکیل در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه

کلاسه اجرائی : 89004

شماره دادنامه : 1201134

محکوم له : صدیقه

محکوم علیه : محمد

موضوع : مطالبه مهریه از دادگاه

شعبه صادر کننده : شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره 8910200052 و شماره دادنامه مربوط به 880991134 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد100 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 800/171 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خوهان خواسته به 000/000/11 ریال تقدیم شده است که پرداخت سهم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد طبق تبصره 2 ماده 36 اقدام شود.

رأی صادره غیابی می باشد بنابر این :

نظر به اینکه رأی غیابی در پرونده شماره 8914 به نفع خانم ص.د فرزند ر صادر گردیده است اینجانب س.د فرزند ت با ارائه جواز کسب 30/5/86 /793 و کپی شناسنامه که ضمیمه در خواست می باشد ضمانت رأی غیابی پرونده مذکور را برای اجرای حکم می نمایم و چنانچه در آینده محکوم علیه نسبت به رأی غیلبی اعتراضی نمود و حکم صادره نقض گردید چس از ابلاغ به اینجانب نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایم و چنانچه خسارتی به محکوم  علیه وارد شد جبران خسارت نمایم.مطالبه مهریه از دادگاه خانواده

وکیل آنلاین مطالبه مهریه از دادگاه

قرا قبولی کفالت

دادگاه : چون ملائت کفیل حرز است لذا قرار قبولی کفلت نامبرده از محکوم له در راستای تبصره 2 ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی تا خاتمه رسیدگی و واجرای دادنامه را صادر می نماید مفاد قرار حضوراً به کفیل ابلاغ گردید.

محکوم له طی لایحه ای از اجرای احکام تقاضای توقیف محکوم علیه را می نماید .

اجرای احکام طی نامه ای به واحد  اجرائیات  اعلام می کند ضمن مراجعه به محکوم علیه به نشانی زیر محکوم به مذکور را از وی اخذ و در صورت تمرد از اجرای حکم با معرفی محکوم له از اموال وی با رعایت مستثنیات دین توقیف و در صورت عدم تراضی طرفین به قیمت اموال موضوع توسط کار شناسی و یا خبره ارزیابی و اموال به حافظ امینی سپرده و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را گزارش و چنانچه محکوم علیه اموالی برای توقیف ندارد موضوع را صراحتاً در صورتجلسه قید نمایید .

ضمناً از محکوم علیه موصوف مبلغ 000/550 ریال بابت نیم عشر دولتی در یافت و به حساب سیبا بانک ملی واریز و رسید آن به این اجراء ارسال نمایید .

مأمورین به محل اعزام و اعلام می نماید که محکوم علیه در محل حضور ندارد و اموالی نیز ندارد .مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره حقوقی تلفنی جلب مهریه

محکوم له طی لایحه ای تقاضای جلب سیار محکوم علیه را می نماید و اجرای احکام مدنی نیز مراتب را جهت کسب دستور به نظر ریاست محترم شعبه می رساند .

دستور ریاست شعبه : باتوجه به محتویات پرونده با اعمال ماده 2 موافقت می شود برگ جلب سیار به مدت اعتبار 3 ماه صادر می گردد و مأمورین موفق به جلب محکوم علیه می گردد و مراتب را به واحد اجرای احکام اعلام می نماید .

در تاریخ 20/3/89 پرونده کلاسه 892 در وقت فوق العاده در محل شعبه 3 اجرای احکام مدنی دادگستری تحت نظر است و محکوم علیه مجلوباً و تحت الحفظ مأمور مراقب در محل فوق حاضر است مفاد اجرائیه به نامبرده تفهیم شد و اظهار داشت متوجه شدم توانایی پرداخت محکوم به را ندارم و مالی هم جهت توقیف ندارم .

ریاست محترم ندامتگاه مرکزی

باتوجه به محتویات پرونده اجرایی به کلاسه 890040 ج 12 آقای محمد داودآبادی محکوم است به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم له صدیقه لذا نامبرده معرفی و اعزام می گردند و تا پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم له و یا اثبات اعسارش باید در حبس مانده و مراتب را به این واحد اعلام فرمایید.

مطابق دادنامه شماره 8900502مورخ 30/3/89 در پرونده کلاسه 8561  شعبه حقوقی حکم به طلاق توافقی صادر می گردد و زوجه تمام مهریه و نفقه  خود را به زوج بذل و  زوج نیز قبول بذل نمود.

مشاره با وکیل خانواده وصول مهریه

دستور ریاست شعبه :

دفتر محترم با توجه به صدور طلاق و بذل کل مهریه توسط محکوم له چنانچه محکوم علیه به علت دیگری بازداشت نباشد فوراً آزاد گردد.

حکم طلاق توسط سر دفتر اجرای و طی شرح به اجرای احکام اعلام می نماید ریاست محترم شعبه 12دادگاه اراک احتراماً گواهی می شود آقای محمد و بانو ص در مورخه 30/3/89 مطلقه گردیدند به طلاق خلع نوبت اول که کپی طلاق نامه ضمیمه تقدیم می گردد.

منابع حقوقی:

تبصره 2 ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی – مطالبه مهریه از دادگاه

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده

استدلال و نظریه در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه

مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر دارد هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .با توجه به اینکه مامورین اجرائیات یک مرحله جهت توقیف اموال خوانده اقدام نموده اند و برابر صورتجلسه مذکور اعلام داشته اند که مالی برای توقیف وجود نداشت لذا به استناد ماده فوق الذکر تقاضای جلب نامبرده از سوی زوجه به عمل می آید و محکوم علیه به زندان اعزام می گردد و لیکن با توجه به طلاق توافقی فی مابین خواهان و خوانده و بذل کل مهریه محکوم علیه از زندان آزاد می گردد.

برای اینکه بتوانید با وکلای سایت وکیل دادن در خصوص مطالبه مهریه از دادگاه سوال و مشاوره نمایید همین حالا وارد سایت شده و از خدمات حقوقی سایت و وکلای ما استفاده نمایید .

1 دیدگاه

  • سلام من مهریه را میخواهم بگیرم آیا برای طلاق الان اقدام کنم و یا باید تکلیف مهریه را اول روشن و تعیین تکلیف شود تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *