فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره

خواهان اظهار داشته خواندگان به تعهدات خود مبنی بر ایزوگام کردن سقف سوله که خواهان از آنها اجاره نموده است اقدام ننموده و همچنین مقدار متراژ محل مورد اجاره کم می باشد که تقاضای فسخ اجاره نامه و استرداد مبلغ ودیعه را نموده است . با توجه به اینکه بعد از به تصرف درآمدن مورد اجاره و سپری شدن مدت زمان طولانی خواهان اقدام به طرح دادخواست نموده در حالی خود خواهان اظهار داشته که چندین مرحله به موجر تذکر داده است ولی با این حال به تصرفات خود ادامه داده است که با ملاک از ماده 450 قانون مدنی تصرفاتی که ناشی از رضای معامله باشد و با توجه به اینکه اگر شخص خیاری برایش به وجود آمده و هنوز به تصرفات خود ادامه می دهد امضای معامله است بنابراین با حضور خواهان پرونده در محل مورد اجاره و انجام ندادن عملی که نشان دهنده برهم زدن معامله است ادعای خواهان محکوم به بطلان خواهد بود.

مشاوره آنلاین وکیل فسخ اجاره
مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل فسخ قرارداد اجاره

مشاوره با وکیل فسخ اجاره

نمونه دادخواست فسخ اجاره

خواسته : 1- استرداد ودیعه 2- فسخ اجاره نامه

دلایل و منضمات : 1- کپی اجاره نامه مورخ 25/9/89 با سپرده دو میلیون تومان و اجاره ماهیانه 570 هزار تومان به اجاره واگذار شده خواندگان متعهد شدند تا سقف سوله را ایزوگام نموده و تحویل نمایند پس از تحویل متوجه شدیم متراژ سوله کمتر از 500 متر مربع می باشد با ارجاع امر به کارشناس معلوم شد سوله 240 متر مبع بوده و خواندگان هم سقف را ایزوگام ننموده اند و مجبور شدم در تاریخ 20/10/89 با تذکرات و مراجعات مکرر عدم توجه خواندگان سوله را تخلیه نمایم که با تقدیم این دادخواست تقضای صدور حکم در ستون خواسته را دارم .

                                                                                                                                                        خواهان

هزینه دادرسی : دعوی مالی استرداد ودیعه میزان تمبر 500/95 تومان دعوی فسخ اجاره یک دعوی مالی است.

گردشکار فسخ اجاره

وقت رسیدگی به تاریخ 9/3/89 ساعت 11 تعیین و نسخه ثانی برای خوانده ارسال می گردد.

در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان و خوانده حضور دارند خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که مساحت سوله در قرارداد 500 متر مربع درج شده در حالی که مساحت آن حدود 245 متر مربع است این موضوع را توسط کارشناسی وتامین دلیل مشخص شده است همچنین خواندگان مقرر بوده که سقف را ایزوگام کنند ولی این کار را انجام نداده اند . سپس خواندگان اظهار نمودند سقف سوله را آنجاییکه نم می داده را ایزو گام نموده ایم و در خصوص مساحت 500 متر بمنظور کل سوله به انضمام اداری و انبار می باشد که از انبار نیز می توانسته خواهان استفاده کند سپس خواهان اظهار داشت در قرارداد اداری و انبار جدا بوده و حیاط هم جدا بوده و فقط باید 500 متر سوله تحویل میدادند دادگاه خطاب به خواهان اعلام می نماید چرا همان هفته اول که متوجه کسری مساحت شده اید اقدام به تأمین دلیل ننموده اید که خواهان اعلام کرد تلقی مراتب را خوانده اعلام نمود و قرار بود موضوع را حل کنیم که اقدامی صورت نگرفت.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید.

برای مشاوره با وکیل فسخ اجاره می توانید از وکلای سایت مشاوره دریافت نمایید .

مشاوره تلفنی به وکیل فسخ قرارداد اجاره

رأی دادگاه

راجع به دعوی آقای میثم فرزند غلامحسین به طرفیت 1- حسین فرزند ید الله 2- نصراله فرزند حسین به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه مورخ 25/9/88 به دلیل عدم اجرای تعهدات خوانده و استرداد مبلغ دو میلیون تومان ودیعه بانضمام هزینه های دادرسی با بررسی اوراق و محتویات پرونده مبنای ادعای خواهان جهت فسخ قرار داد اجاره فی مابین طرفین کسری مساحت سوله استیجاری از مساحت 500 متر مندرج در قرار داد و عدم انجام تعهد که ایزوگام سوله و نشست آب از سقف آن می باشد که در این موارد اولا ً کسری مساحت سوله موضوع عقد اجاره منطبق بر هیچ یک از جهات فسخ قرارداد نبوده و صرف نظر از دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه مقصود از 500 متر سقف بودن این میزان از ملک استیجاری است چنانچه مساحت 50 متر دارای اهمیت اساسی در اراده انشایی خواهان جهت انعقاد قرارداد با این خصوصیت بوده اقتضاء آن مساحی دقیق سوله قبل از امضاء قراردادو امتناع از آن در صورت وجود کسری مساحت و یا بیع خیار فسخ در صورت وجود کسری مساحت در قرارداد بوده است . و لذا کسری مساحت بخشی از مسقف بودن سوله به خودی خود از جهات فسخ قرارداد مصوب نمی گردد . ثانیاً حتی فرض که این موضوع منطبق بریکی از اسباب قانونی فسخ قرارداد محسوب گردد صرفاً تحت عنوان عیب عین مستأجره قابل بررسی است و با توجه به اینکه حسب اظهارات خواهان حدود یک هفته پس از انعقاد قرارداد به کسری مساحت واقف گردیده لازمه آن اقدام فوری جهت فسخ بوده واقدامات بعدی در استیفاء منفعت از عین مستأجره چندین ماه پس از وقوف به عیب مورد ادعا کاشف از اقساط فعلی خیار و الزام به قرارداد می باشد . ثالثاً در مورد نم و رطوبت بخشی از سقف سوله نیز با توجه به اینکه خواندگان در قالب شرط فعل ضمن عقد متعهد در ایزوگام و گچکاری بخشهای از سقف سوله گردیده اند و جهت ایزوگام نیز اقدام نموده اند در صورت تخلف از انجام دقیق شرط فعل ضمن عقد لازمه آن طرح دعوی جهت الزام آنها به انجام شرط و یا مرمت آن پس از تأمین دلیل و مطالبه هزینه های مربوط از خواندگان بوده و ادعای ورود خسارت نیز مستلزم طرح دعوی جهت رسیدگی به ادعا است به هر حال با توجه به لازم بودن عقد اجاره و مالکیت قاعده لزوم بر آن ، دلیلی جهت فسخ قرارداد وجود نداشته و دادگاه نیز با غیر وارد تشخیص دادن خواسته در هر دو قسمت به استناد مواد 219 و 450 و وحدت ملاک ماده 457 مجموعاً از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید این رأی نسبت به خواهان حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاهای محترم تجدیدنظر استان است .

رییس شعبه پنجم حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل فسخ

نظریه کارشناسی تامین دلیل : ساختمان مورد نظر به علت فرسودگی پوشش بام آب ناشی از بارندگی از سقف به داخل کارگاه نفوذ کرده و حدود سی درصد سطح سقف را فرا گرفته و باعث گردیده گچ سقف طبله نماید و مساحت گارگاه در حدود 245 متر مربع می باشد.

منابع حقوقی :

ماده 219 و 450  قانون مدنی – مفهوم ماده 457 قانون مدنی

برای مسشاوره با وکیل فسخ قرارداد می توانید همین حالا وارد قسمت ذیل شده و مشاوره دریافت نمایید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .